Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 7 octombrie 2015 - Strasbourg

11. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Calendarul Parlamentului pentru perioadele de sesiune - 2017
Peter Jahr și Jonathan Arnott

A intervenit Peter van Dalen.

Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0140/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins și Stanislav Polčák

Raport Andrzej Grzyb - A8-0160/2015
Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Neena Gill, Tim Aker și Stanislav Polčák

Raport Giovanni La Via - A8-0042/2015
Andrejs Mamikins și Jiří Pospíšil.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate