Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 7. oktober 2015 - Strasbourg

15. Beslutning om pakken vedrørende kapitalmarkedsunionen (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: Beslutning om pakken vedrørende kapitalmarkedsunionen (2015/2767(RSP))

Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Gunnar Hökmark for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Kay Swinburne for ECR-Gruppen, Sylvie Goulard for ALDE-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Patrick O'Flynn for EFDD-Gruppen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Werner Langen, Paul Tang, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Krisztina Morvai, Pablo Zalba Bidegain, Anneliese Dodds, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Rina Ronja Kari, Othmar Karas, Jonás Fernández, Peter van Dalen, Michael Theurer, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Richard Sulík, Theodor Dumitru Stolojan, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Georgios Kyrtsos, Arne Gericke, Danuta Maria Hübner, Eva Paunova og Markus Pieper.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Talere: Sirpa Pietikäinen og Markus Ferber, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andreas Schwab.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Renato Soru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Seán Kelly og Doru-Claudian Frunzulică.

Indlæg af Jyrki Katainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Indlæg i to omgange af Jonathan Arnott om de skilte, der var opstillet ved visse medlemmers pladser i mødesalen, og som var blevet fjernet (formanden henholdt sig til bestemmelserne i forretningsordenens bilag XV).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik