Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 7. oktoober 2015 - Strasbourg

15. Kapitaliturgude liidu paketi kohta vastu võetud otsus (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Kapitaliturgude liidu paketi kohta vastu võetud otsus (2015/2767(RSP))

Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Gunnar Hökmark fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel, Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Fabio De Masi fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Patrick O'Flynn fraktsiooni EFDD nimel, Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Werner Langen, Paul Tang, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Krisztina Morvai, Pablo Zalba Bidegain, Anneliese Dodds, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Rina Ronja Kari, Othmar Karas, Jonás Fernández, Peter van Dalen, Michael Theurer, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Richard Sulík, Theodor Dumitru Stolojan, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Georgios Kyrtsos, Arne Gericke, Danuta Maria Hübner, Eva Paunova ja Markus Pieper.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Sõna võtsid Sirpa Pietikäinen ja Markus Ferber, kes vastas ühtlasi ühele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andreas Schwab.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Renato Soru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Seán Kelly ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võttis Jyrki Katainen.

Arutelu lõpetati.

Jonathan Arnott võttis kahel korral sõna istungisaalis teatavate parlamendiliikmete laudadele paigutatud ja sealt eemaldatud plakatite teemal (asepresident viitas kodukorra XV lisas sätestatud korrale).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika