Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 7. lokakuuta 2015 - Strasbourg

15. Pääomamarkkinaunionia koskevasta paketista tehty päätös (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Pääomamarkkinaunionia koskevasta paketista tehty päätös (2015/2767(RSP))

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Gunnar Hökmark PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Patrick O'Flynn EFDD-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Werner Langen, Paul Tang, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Krisztina Morvai, Pablo Zalba Bidegain, Anneliese Dodds, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Rina Ronja Kari, Othmar Karas, Jonás Fernández, Peter van Dalen, Michael Theurer, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Richard Sulík, Theodor Dumitru Stolojan, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Georgios Kyrtsos, Arne Gericke, Danuta Maria Hübner, Eva Paunova ja Markus Pieper.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Sirpa Pietikäinen ja Markus Ferber, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Andreas Schwab.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Renato Soru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Seán Kelly ja Doru-Claudian Frunzulică.

Jyrki Katainen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Jonathan Arnott käytti puheenvuoron kahteen otteeseen tiettyjen jäsenten paikoille asetetuista kylteistä, jotka poistettiin (puhemies viittasi työjärjestyksen liitteen XV määräyksiin).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö