Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. október 7., Szerda - Strasbourg

15. A tőkepiaci uniós csomagról szóló határozat elfogadása (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: A tőkepiaci uniós csomagról szóló határozat elfogadása (2015/2767(RSP))

Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Gunnar Hökmark, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kay Swinburne, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Patrick O'Flynn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Werner Langen, Paul Tang, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Krisztina Morvai, Pablo Zalba Bidegain, Anneliese Dodds, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Rina Ronja Kari, Othmar Karas, Jonás Fernández, Peter van Dalen, Michael Theurer, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Richard Sulík, Theodor Dumitru Stolojan, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Georgios Kyrtsos, Arne Gericke, Danuta Maria Hübner, Eva Paunova és Markus Pieper.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Sirpa Pietikäinen és Markus Ferber, aki válaszol az alábbi képviselő két kékkártyás kérdésére is: Andreas Schwab.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Renato Soru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Seán Kelly és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Jyrki Katainen.

A vitát berekesztik.

Felszólal: két alkalommal Jonathan Arnott az ülésteremben, néhény képviselő helyére kitett plakátokról, amelyeket később eltávolítottak (Az elnök az eljárási szabályzat XV. mellékletére hivatkozik).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat