Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. spalio 7 d. - Strasbūras

15. Dėl kapitalo rinkų sąjungos dokumentų rinkinio priimtas sprendimas (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pareiškimas: Dėl kapitalo rinkų sąjungos dokumentų rinkinio priimtas sprendimas (2015/2767(RSP))

Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Gunnar Hökmark PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Kay Swinburne ECR frakcijos vardu, Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), Patrick O'Flynn EFDD frakcijos vardu, Bernard Monot ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Werner Langen, Paul Tang, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Krisztina Morvai, Pablo Zalba Bidegain, Anneliese Dodds, Beatrix von Storch, Philippe De Backer (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Rina Ronja Kari, Othmar Karas, Jonás Fernández, Peter van Dalen, Michael Theurer, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Richard Sulík, Theodor Dumitru Stolojan, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Georgios Kyrtsos, Arne Gericke, Danuta Maria Hübner, Eva Paunova ir Markus Pieper.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Sirpa Pietikäinen ir Markus Ferber (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Andreas Schwab).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Renato Soru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Seán Kelly ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo Jyrki Katainen.

Diskusijos baigtos.

Du kartus kalbėjo Jonathan Arnott dėl posėdžių salėje ant kai kurių Parlamento narių vietų padėtų plakatų, kurie buvo nuimti (pirmininkė paminėjo Darbo tvarkos taisyklių XV priede pateikiamas taisykles).

Teisinė informacija - Privatumo politika