Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 7. oktobris - Strasbūra

15. Lēmums, kas pieņemts par pasākumu kopumu kapitāla tirgu savienības jomā (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Lēmums, kas pieņemts par pasākumu kopumu kapitāla tirgu savienības jomā (2015/2767(RSP)).

Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Gunnar Hökmark PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā, Kay Swinburne ECR grupas vārdā, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Patrick O'Flynn EFDD grupas vārdā, Bernard Monot ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Werner Langen, Paul Tang, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Krisztina Morvai, Pablo Zalba Bidegain, Anneliese Dodds, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Rina Ronja Kari, Othmar Karas, Jonás Fernández, Peter van Dalen, Michael Theurer, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Richard Sulík, Theodor Dumitru Stolojan, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Georgios Kyrtsos, Arne Gericke, Danuta Maria Hübner, Eva Paunova un Markus Pieper.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Sirpa Pietikäinen un Markus Ferber, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andreas Schwab.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Renato Soru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Seán Kelly un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Jyrki Katainen.

Debates tika slēgtas.

Divreiz uzstājās Jonathan Arnott par noteiktu deputātu sēdvietās plenārsēžu zālē izvietotajiem paziņojumiem, kas tikuši aizvākti (sēdes vadītāja atsaucās uz Reglamenta XV pielikuma noteikumiem).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika