Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 7 octombrie 2015 - Strasbourg

15. Decizia adoptată cu privire la pachetul privind uniunea piețelor de capital (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Decizia adoptată cu privire la pachetul privind uniunea piețelor de capital (2015/2767(RSP))

Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Gunnar Hökmark, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Kay Swinburne, în numele Grupului ECR, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Patrick O'Flynn, în numele Grupului EFDD, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Werner Langen, Paul Tang, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Krisztina Morvai, Pablo Zalba Bidegain, Anneliese Dodds, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Rina Ronja Kari, Othmar Karas, Jonás Fernández, Peter van Dalen, Michael Theurer, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Richard Sulík, Theodor Dumitru Stolojan, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Georgios Kyrtsos, Arne Gericke, Danuta Maria Hübner, Eva Paunova și Markus Pieper.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Au intervenit: Sirpa Pietikäinen și Markus Ferber, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andreas Schwab.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Renato Soru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Seán Kelly și Doru-Claudian Frunzulică.

A intervenit Jyrki Katainen.

Dezbaterea s-a încheiat.

A intervenit de două ori Jonathan Arnott pe tema pancartelor plasate pe locurile unor deputați, care au fost înlăturate (Președinta a făcut trimitere la normele prevăzute în anexa XV la Regulamentul de procedură).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate