Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0264(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0266/2015

Ingivna texter :

A8-0266/2015

Debatter :

PV 07/10/2015 - 16
CRE 07/10/2015 - 16

Omröstningar :

PV 08/10/2015 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0346

Protokoll
Onsdagen den 7 oktober 2015 - Strasbourg

16. Betaltjänster på den inre marknaden (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2013/36/EG och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

Antonio Tajani redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Pablo Zalba Bidegain för PPE-gruppen, Olle Ludvigsson för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Cora van Nieuwenhuizen för ALDE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Markus Ferber, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Renato Soru, Jana Žitňanská, Miguel Viegas, Theodor Dumitru Stolojan, Emmanuel Maurel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Andreas Schwab, Evelyn Regner, Massimiliano Salini, Marlene Mizzi och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Jyrki Katainen och Antonio Tajani.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 8.10.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy