Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2801(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000096/2015 (B8-0757/2015)

Debatten :

PV 07/10/2015 - 17
CRE 07/10/2015 - 17

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 7 oktober 2015 - Straatsburg

17. Lering uit de ramp met rode modder, vijf jaar na het ongeval in Hongarije (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000096/2015) van Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor en Piernicola Pedicini, namens de Commissie ENVI, aan de Raad : Lering uit de ramp met rode modder, vijf jaar na het ongeval in Hongarije (2015/2801(RSP)) (B8-0757/2015)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000097/2015) van Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor en Piernicola Pedicini, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Lering uit de ramp met rode modder, vijf jaar na het ongeval in Hongarije (2015/2801(RSP)) (B8-0758/2015)

Giovanni La Via licht de vragen toe.

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door György Hölvényi, namens de PPE-Fractie, Tibor Szanyi, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, József Nagy, István Ujhelyi, Marisa Matias, Davor Škrlec, Eleonora Evi, Csaba Molnár, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van György Hölvényi, Ulrike Lunacek en Nathan Gill.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Zoltán Balczó en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini en József Nagy, namens de Commissie ENVI, over de lering die kan worden getrokken uit de ramp met rode modder, vijf jaar na het ongeval in Hongarije (2015/2801(RSP)) (B8-0989/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 8.10.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid