Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2801(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000096/2015 (B8-0757/2015)

Debatter :

PV 07/10/2015 - 17
CRE 07/10/2015 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 7 oktober 2015 - Strasbourg

17. Lärdomar som dragits av rödslamskatastrofen, fem år efter olyckan i Ungern (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000096/2015) från Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor och Piernicola Pedicini, för ENVI-utskottet, till rådet: Lärdomar som dragits av rödslamskatastrofen, fem år efter olyckan i Ungern (2015/2801(RSP)) (B8-0757/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000097/2015) från Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor och Piernicola Pedicini, för ENVI-utskottet, till kommissionen: Lärdomar som dragits av rödslamskatastrofen, fem år efter olyckan i Ungern (2015/2801(RSP)) (B8-0758/2015)

Giovanni La Via utvecklade frågorna.

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: György Hölvényi för PPE-gruppen, Tibor Szanyi för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, József Nagy, István Ujhelyi, Marisa Matias, Davor Škrlec, Eleonora Evi, Csaba Molnár, som även besvarade en fråga ("blått kort") från György Hölvényi, Ulrike Lunacek och Nathan Gill.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Zoltán Balczó och Krisztina Morvai.

Talare: Miguel Arias Cañete.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini och József Nagy, för ENVI-utskottet, om lärdomar som dragits av rödslamskatastrofen, fem år efter olyckan i Ungern (2015/2801(RSP)) (B8-0989/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 8.10.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy