Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 7. oktober 2015 - Strasbourg

18. Fordobling af North Stream-gasledningens kapacitet og konsekvenserne for energiunionen og forsyningssikkerheden (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Fordobling af North Stream-gasledningens kapacitet og konsekvenserne for energiunionen og forsyningssikkerheden (2015/2880(RSP))

Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Jerzy Buzek for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Zoltán Balczó, Flavio Zanonato for S&D-Gruppen, Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen, Morten Helveg Petersen for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Petras Auštrevičius, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, João Ferreira, Indrek Tarand, Adam Szejnfeld og Adam Gierek.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Anneleen Van Bossuyt, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Dawid Bohdan Jackiewicz, Csaba Molnár, Zbigniew Kuźmiuk og Theresa Griffin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias og Bronis Ropė.

Talere: Miguel Arias Cañete og Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik