Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 7. lokakuuta 2015 - Strasbourg

18. North Stream -kaasuputken kapasiteetin kaksinkertaistaminen ja sen vaikutus energiaunioniin ja toimitusvarmuuteen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: North Stream -kaasuputken kapasiteetin kaksinkertaistaminen ja sen vaikutus energiaunioniin ja toimitusvarmuuteen (2015/2880(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Miguel Arias Cañete (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Jerzy Buzek PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zoltán Balczó, Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta, Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta, Morten Helveg Petersen ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Petras Auštrevičius, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, João Ferreira, Indrek Tarand, Adam Szejnfeld ja Adam Gierek.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Anneleen Van Bossuyt, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Dawid Bohdan Jackiewicz, Csaba Molnár, Zbigniew Kuźmiuk ja Theresa Griffin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias ja Bronis Ropė.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Nicolas Schmit.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö