Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 7. listopada 2015. - Strasbourg

18. Udvostručenje kapaciteta plinovoda Sjeverni tok i učinak na energetsku uniju i sigurnost opskrbe (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjave Vijeća i Komisije: Udvostručenje kapaciteta plinovoda Sjeverni tok i učinak na energetsku uniju i sigurnost opskrbe (2015/2880(RSP))

Nicolas Schmit (predsjedatelj Vijeća) i Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Jerzy Buzek, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Zoltán Balczó, Flavio Zanonato, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marek Józef Gróbarczyk, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Morten Helveg Petersen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Claude Turmes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dario Tamburrano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Petras Auštrevičius, Janusz Korwin-Mikke, nezavisni zastupnik, Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, João Ferreira, Indrek Tarand, Adam Szejnfeld i Adam Gierek.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Anneleen Van Bossuyt, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Dawid Bohdan Jackiewicz, Csaba Molnár, Zbigniew Kuźmiuk i Theresa Griffin.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias i Bronis Ropė.

Govorili su: Miguel Arias Cañete i Nicolas Schmit.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti