Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. október 7., Szerda - Strasbourg

18. Az Északi Áramlat gázvezeték kapacitásának megduplázása és annak hatásai az energiaunióra és az energiaellátás biztonságára (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Északi Áramlat gázvezeték kapacitásának megduplázása és annak hatásai az energiaunióra és az energiaellátás biztonságára (2015/2880(RSP))

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jerzy Buzek, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Zoltán Balczó, Flavio Zanonato, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Józef Gróbarczyk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Morten Helveg Petersen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Petras Auštrevičius, Janusz Korwin-Mikke, független, Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, João Ferreira, Indrek Tarand, Adam Szejnfeld és Adam Gierek.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Anneleen Van Bossuyt, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Dawid Bohdan Jackiewicz, Csaba Molnár, Zbigniew Kuźmiuk és Theresa Griffin.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias és Bronis Ropė.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Nicolas Schmit.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat