Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. spalio 7 d. - Strasbūras

18. „Šiaurės srauto“ dujotiekio pajėgumų padvigubinimas ir poveikis energetikos sąjungai bei tiekimo saugumui (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: „Šiaurės srauto“ dujotiekio pajėgumų padvigubinimas ir poveikis energetikos sąjungai bei tiekimo saugumui (2015/2880(RSP))

Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Miguel Arias Cañete (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Jerzy Buzek PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Zoltán Balczó), Flavio Zanonato S&D frakcijos vardu, Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu, Morten Helveg Petersen ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Petras Auštrevičius), Janusz Korwin-Mikke, nepriklausomas Parlamento narys, Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, João Ferreira, Indrek Tarand, Adam Szejnfeld ir Adam Gierek.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Anneleen Van Bossuyt, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Dawid Bohdan Jackiewicz, Csaba Molnár, Zbigniew Kuźmiuk ir Theresa Griffin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias ir Bronis Ropė.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Nicolas Schmit.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika