Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 7 października 2015 r. - Strasburg

18. Podwojenie przepustowości Gazociągu Północnego i skutki dla unii energetycznej i bezpieczeństwa dostaw (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Podwojenie przepustowości Gazociągu Północnego i skutki dla unii energetycznej i bezpieczeństwa dostaw (2015/2880(RSP))

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) i Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Jerzy Buzek w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Zoltána Balczó, Flavio Zanonato w imieniu grupy S&D, Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR, Morten Helveg Petersen w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petrasa Auštrevičiusa, Janusz Korwin-Mikke, niezrzeszony, Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, João Ferreira, Indrek Tarand, Adam Szejnfeld i Adam Gierek.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Anneleen Van Bossuyt, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Dawid Bohdan Jackiewicz, Csaba Molnár, Zbigniew Kuźmiuk i Theresa Griffin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias i Bronis Ropė.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Nicolas Schmit.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności