Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 7. oktober 2015 - Strasbourg

18. Podvojitev zmogljivosti plinovoda Severni tok in vpliv na energetsko unijo ter zanesljivost oskrbe (razprava)
Dobesedni zapis

Izjavi Sveta in Komisije: Podvojitev zmogljivosti plinovoda Severni tok in vpliv na energetsko unijo ter zanesljivost oskrbe (2015/2880(RSP))

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in Miguel Arias Cañete (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Jerzy Buzek v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Zoltán Balczó, Flavio Zanonato v imenu skupine S&D, Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR, Morten Helveg Petersen v imenu skupine ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Petras Auštrevičius, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, João Ferreira, Indrek Tarand, Adam Szejnfeld in Adam Gierek.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Anneleen Van Bossuyt, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Dawid Bohdan Jackiewicz, Csaba Molnár, Zbigniew Kuźmiuk in Theresa Griffin.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias in Bronis Ropė.

Govorila sta Miguel Arias Cañete in Nicolas Schmit.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov