Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2754(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000109/2015 (B8-0762/2015)

Разисквания :

PV 07/10/2015 - 19
CRE 07/10/2015 - 19

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 7 октомври 2015 г. - Страсбург

19. Подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000109/2015), зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Съвета: Подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (План за действие относно равенството между половете) (2015/2754(RSP)) (B8-0762/2015)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000110/2015), зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (План за действие относно равенството между половете) (2015/2754(RSP)) (B8-0763/2015)

Linda McAvan разви въпросите.

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Christos Stylianides (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Davor Ivo Stier, от името на групата PPE, Doru-Claudian Frunzulică, от името на групата S&D, Branislav Škripek, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Jordi Sebastià, от името на групата Verts/ALE, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Julie Girling, Catherine Bearder и Eleonora Forenza.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ricardo Serrão Santos и Notis Marias.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Linda McAvan, от името на комисията DEVE, относно подновяването на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (2015/2754(RSP)) (B8-0988/2015).

Гласуване: 8 октомври 2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност