Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2754(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000109/2015 (B8-0762/2015)

Debatter :

PV 07/10/2015 - 19
CRE 07/10/2015 - 19

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 7 oktober 2015 - Strasbourg

19. Förnyelse av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000109/2015) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till rådet: Förnyelse av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet (2015/2754(RSP)) (B8-0762/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000110/2015) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Förnyelse av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet (2015/2754(RSP)) (B8-0763/2015)

Linda McAvan utvecklade frågorna.

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Julie Girling, Catherine Bearder och Eleonora Forenza.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ricardo Serrão Santos och Notis Marias.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Linda McAvan, för utskottet DEVE, om förnyelsen av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet (2015/2754(RSP)) (B8-0988/2015).

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 8.10.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy