Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 7 октомври 2015 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 4.Внесени документи
 5.Трансфер на бюджетни кредити
 6.Смъртоносни въздушни удари, ръководени от САЩ, над болница на „Лекари без граница“ в Кундуз, Афганистан (разискване)
 7.Положението в Сирия (разискване)
 8.Положението в Турция (разискване)
 9.Тържествено заседание - Испания
 10.Време за гласуване
  
10.1.График на месечните сесии на Парламента за 2017 г. (гласуване)
  
10.2.Протокол към Евро-средиземноморското споразумение относно общите принципи на участие на Тунис в програми на Съюза *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.3.Eвропейска процедура за искове с малък материален интерес и европейска заповед за плащане ***I (гласуване)
  
10.4.Ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители ***I (гласуване)
  
10.5.Казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека ***I (гласуване)
  
10.6.Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза ***I (гласуване)
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Настоящото положение в Европейския съюз - Изявления на г-н Франсоа Оланд, президент на Френската република, и г-жа Ангела Меркел, канцлер на Федерална република Германия
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Прието решение относно пакета за съюза на капиталовите пазари (разискване)
 16.Платежните услуги на вътрешния пазар (разискване)
 17.Извлечени поуки от бедствието с червения шлам пет години след аварията в Унгария (разискване)
 18.Удвояване на капацитета на тръбопровода „Северен поток“ и последиците за енергийния съюз и сигурността на доставките (разискване)
 19.Подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (194 kb) Присъствен списък (65 kb)    Поименни гласувания (447 kb) 
 
Протокол (205 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от различните гласувания (17 kb) Поименни гласувания (27 kb) 
 
Протокол (278 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от различните гласувания (364 kb) Поименни гласувания (728 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност