Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 7. oktoober 2015 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 4.Esitatud dokumendid
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine
 6.Surmajuhtumeid põhjustanud USA õhurünnak organisatsiooni Piirideta Arstid haiglale Afganistanis Kunduzis (arutelu)
 7.Olukord Süürias (arutelu)
 8.Olukord Türgis (arutelu)
 9.Pidulik istung - Hispaania
 10.Hääletused
  10.1.Parlamendi 2017. aasta osaistungjärkude ajakava (hääletus)
  10.2.Euroopa — Vahemere piirkonna lepingu protokoll Tuneesia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.3.Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus ja Euroopa maksekäsumenetlus ***I (hääletus)
  10.4.Teatavate õhku eralduvate saasteainete heite piiramine ***I (hääletus)
  10.5.Inimtoiduks ettenähtud kaseiinid ja kaseinaadid ***I (hääletus)
  10.6.Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Hetkeolukord Euroopa Liidus Prantsuse Vabariigi presidendi François Hollande'i ning Saksamaa Liitvabariigi kantsleri Angela Merkeli avaldused
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Kapitaliturgude liidu paketi kohta vastu võetud otsus (arutelu)
 16.Makseteenused siseturul (arutelu)
 17.Viie aasta eest Ungaris toimunud punase muda katastroofist saadud õppetunnid (arutelu)
 18.Nord Streami torujuhtme võimsuse kahekordistamine ning selle mõju energialiidule ja energiavarustuse kindlusele (arutelu)
 19.Soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist arengukoostöös käsitleva ELi tegevuskava uuendamine (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (167 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (447 kb) 
 
Protokoll (169 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletustulemused (15 kb) Nimelise hääletuse tulemused (27 kb) 
 
Protokoll (246 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (247 kb) Nimelise hääletuse tulemused (647 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika