Index 
Jegyzőkönyv
PDF 258kWORD 202k
2015. október 7., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 3.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 4.Dokumentumok benyújtása
 5.Előirányzatok átcsoportosítása
 6.Az USA által vezetett halálos kimenetelű légitámadások az Orvosok Határok Nélkül (MSF) kórháza ellen Kunduzban (Afganisztán) (vita)
 7.A szíriai helyzet (vita)
 8.A törökországi helyzet (vita)
 9.Ünnepélyes ülés – Spanyolország
 10.Szavazások órája
  
10.1.A Parlament 2017. évi ülésnaptára (vote)
  
10.2.Az euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Tunéziai Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó jegyzőkönyv *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
10.3.A kis értékű követelések európai eljárása és az európai fizetési meghagyásos eljárás ***I (szavazás)
  
10.4.Egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozása ***I (szavazás)
  
10.5.Az emberi fogyasztásra szánt kazeinek és kazeinátok ***I (szavazás)
  
10.6.Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok ***I (szavazás)
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 13.Az Európai Unió jelenlegi helyzete – François Hollande, a Francia Köztársaság elnöke és Angela Merkel, a Németországi Szövetségi Köztársaság kancellára nyilatkozatai
 14.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 15.A tőkepiaci uniós csomagról szóló határozat elfogadása (vita)
 16.Belső piaci pénzforgalmi szolgáltatások (vita)
 17.A vörösiszap-katasztrófa tanulságai öt évvel a Magyarországon bekövetkezett baleset után (vita)
 18.Az Északi Áramlat gázvezeték kapacitásának megduplázása és annak hatásai az energiaunióra és az energiaellátás biztonságára (vita)
 19.„A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése a fejlesztési együttműködés keretében” című cselekvési terv megújítása (vita)
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.

°
° ° °

Felszólal: Marina Albiol Guzmán.


2. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és IV. mellékletének módosításáról (D038287/06 - 2015/2885(RPS) - határidő: 2016. január 2.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található bifenazát, boszkalid, ciazofamid, ciromazin, dazomet, ditiokarbamátok, fluazifop-P, mepanipirim, metrafenon, pikloram, propamokarb, piridaben, piriofenon, szulfoxaflór, tebukonazol, tebufenpirad és tiram maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D039939/02 - 2015/2843(RPS) - határidő: 2015. november 5.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található abamektin, dezmedifam, diklórprop-P, haloxifop-P, orizalin és fenmedifam maradékanyag-határértékeinek tekintetében történő módosításáról (D039941/02 - 2015/2844(RPS) - határidő: 2015. november 5.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 5/6) tekintetében történő módosításáról (D040155/01 - 2015/2858(RPS) - határidő: 2015. december 23.)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a kadmium tekintetében történő módosításáról (D040404/02 - 2015/2864(RPS) - határidő: 2015. december 29.)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

- A Bizottság rendelete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődésre figyelemmel történő kiigazításáról (D040423/02 - 2015/2847(RPS) - határidő: 2015. december 4.)
utalva illetékes: TRAN

- A Bizottság rendelete a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (D040829/01 - 2015/2860(RPS) - határidő: 2015. december 28.)
utalva illetékes: TRAN

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 27 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (D041060/02 - 2015/2845(RPS) - határidő: 2015. december 4.)
utalva illetékes: ECON
vélemény: JURI

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 1 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (D041116/01 - 2015/2846(RPS) - határidő: 2015. december 4.)
utalva illetékes: ECON
vélemény: JURI

- A Bizottság rendelete a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egészségre és a gyermekek egészségére vonatkozó másodlagos célváltozók 2017. évi listája tekintetében történő végrehajtásáról (D041161/02 - 2015/2886(RPS) - határidő: 2016. január 2.)
utalva illetékes: EMPL

- A Bizottság rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a p-menta-1,8-dién-7-al aromaanyag uniós listáról való törlése tekintetében történő módosításáról (D041268/02 - 2015/2884(RPS) - határidő: 2015. november 2.)
utalva illetékes: ENVI


3. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata az 1104/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozatnak a felelős PRS-hatóságok által betartandó közös minimumszabályok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2015)06123 - 2015/2888(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. szeptember 15.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a tej- és tejtermékágazatot érintő ideiglenes rendkívüli intézkedéseknek a vajra és a sovány tejporra vonatkozó 2015. évi állami intervenciós időszak meghosszabbítása és a vajra és a sovány tejporra vonatkozó 2016. évi állami intervenciós időszak előrehozatala formájában történő megállapításáról (C(2015)06257 - 2015/2851(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. szeptember 17.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2015/288/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból nyújtandó támogatás iránti kérelmek be nem fogadható voltával összefüggő időszakok tekintetében történő módosításáról (C(2015)06466 - 2015/2873(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. szeptember 30.

Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 609/2013/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendeletnek az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények, valamint a csecsemők és kisgyermekek táplálásával kapcsolatos információkra vonatkozó követelmények tekintetében való kiegészítéséről (C(2015)06478 - 2015/2861(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. szeptember 25.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság (EU) felhatalmazáson alapuló rendelete a 609/2013/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendeletnek a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről (C(2015)06482 - 2015/2862(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. szeptember 25.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság (EU) felhatalmazáson alapuló rendelete a 609/2013/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendeletnek a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekre és bébiételekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. szeptember 25.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság (EU) felhatalmazáson alapuló rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (C(2015)06565 - 2015/2867(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. szeptember 29.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság (EU) felhatalmazáson alapuló rendelete a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról szóló 1233/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (C(2015)06568 - 2015/2866(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. szeptember 29.

Utalva az illetékes bizottsághoz:INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről (C(2015)06601 - 2015/2890(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. október 2.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az európai politikai pártok és alapítványok nyilvántartásának tartalmáról és működéséről (C(2015)06685 - 2015/2889(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. október 2.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AFCO

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a fogalommeghatározások pontosítására és a kockázati koncentráció, valamint a csoporton belüli ügyletek kiegészítő felügyeletének összehangolására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről C(2015)05067 - 2015/2824(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. augusztus 21.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 1hónappal a Tanács kérésére.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


4. Dokumentumok benyújtása

A Tanács és a Bizottság az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

- Javaslat az INF 6/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N8-0063/2015 - C8-0279/2015 - 2015/2245(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a 2/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – Bíróság (N8-0064/2015 - C8-0282/2015 - 2015/2246(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a 3/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – Bíróság (N8-0065/2015 - C8-0283/2015 - 2015/2247(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a 4/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – Bíróság (N8-0066/2015 - C8-0284/2015 - 2015/2248(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az 5/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – Bíróság (N8-0067/2015 - C8-0285/2015 - 2015/2249(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 29/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0068/2015 - C8-0286/2015 - 2015/2250(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 32/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0069/2015 - C8-0287/2015 - 2015/2251(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a V/AB-09/T/15. számú előirányzat-átcsoportosításra - Európai Számvevőszék (N8-0070/2015 - C8-0295/2015 - 2015/2260(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


5. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy döntött, hogy elfogadja az alábbi előirányzat-átcsoportosításokat: Régiók Bizottsága INF 3/2015, Számvevőszék V/AB-08/T/15 és Európai Külügyi Szolgálat 1/2015.

A költségvetési rendelet 25. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében a Költségvetési Bizottság úgy döntött, hogy nem emel kifogást az alábbi előirányzat-átcsoportosításra: ombudsman 3/2015.

A költségvetési rendelet 27. cikkének (4) bekezdése értelmében az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot az alábbi előirányzat-átcsoportosítás elfogadásáról: DEC 26/2015 – III. szakasz – Bizottság; DEC 27/2015 – III. szakasz – Bizottság és DEC 28/2015 – III. szakasz – Bizottság.

A költségvetési rendelet 27. cikkének (3) bekezdése értelmében a Költségvetési Bizottság úgy döntött, hogy elfogadja az alábbi előirányzat-átcsoportosításokat: Európai Bizottság DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 26/2015, DEC 27/2015 és DEC 28/2015.


6. Az USA által vezetett halálos kimenetelű légitámadások az Orvosok Határok Nélkül (MSF) kórháza ellen Kunduzban (Afganisztán) (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az USA által vezetett halálos kimenetelű légitámadások az Orvosok Határok Nélkül (MSF) kórháza ellen Kunduzban (Afganisztán) (2015/2891(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Arnaud Danjean, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Afzal Khan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vitát berekesztik.


7. A szíriai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A szíriai helyzet (2015/2870(RSP))

Felszólal: Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Matteo Salvini, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Alyn Smith és Zoltán Balczó, Diane Dodds, független, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Marielle de Sarnez, Javier Couso Permuy, James Carver, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Arnaud Danjean, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Liisa Jaakonsaari, Bas Belder, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Urmas Paet, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jean-Paul Denanot, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Marie-Christine Arnautu, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică és Afzal Khan, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Tunne Kelam, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Kateřina Konečná és Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Andrzej Grzyb, Andrea Cozzolino, Michael Gahler, Andrej Plenković, László Tőkés és Eleni Theocharous.

ELNÖKÖL:
GÁLL-PELCZ Ildikó alelnök

Felszólal: Alojz Peterle és Artis Pabriks, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kazimierz Michał Ujazdowski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Csaba Sógor és Nicola Caputo.

Felszólal: Nicolas Schmit.

A vitát berekesztik.


8. A törökországi helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A törökországi helyzet (2015/2871(RSP))

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini és Charles Tannock, Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Eleni Theocharous, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Doru-Claudian Frunzulică aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Edouard Ferrand, Franz Obermayr a vita lefolyásáról, Edouard Ferrand, aki válaszol Doru-Claudian Frunzulică kékkártyás kérdésére, Elmar Brok, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Martina Michels, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Mariya Gabriel, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Mike Hookem, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Kristina Winberg, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Eugen Freund, Demetris Papadakis, Andi Cristea és Francisco Assis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ilhan Kyuchyuk, James Carver és Franz Obermayr.

Felszólal: Nicolas Schmit

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök


9. Ünnepélyes ülés – Spanyolország

A Parlament 12.00 óra és 12.35 között VI. Fülöp spanyol király látogatása alkalmából ünnepélyes ülést tart.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal::

—   Ujhelyi István, aki a volt magyar köztársasági elnök, Göncz Árpád elhunyta alkalmából megemlékező beszédet mond (Az elnök is hasonlóképpen tesz);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, aki kéri a gépjárművekért felelős műszaki bizottság (CTVM) tegnap Brüsszelben tartott ülésén készült jegyzőkönyvek és munkadokumentumok közzétételét;

—   Iratxe García Pérez a nők elleni erőszakról;

—   Morten Messerschmidt, aki pontosítást kér a Parlament 2017. évi ülésnaptárának tervezetére irányuló, az ECR képviselőcsoport által benyújtott módosítás elfogadhatatlanságáról (2015.10.5-i jegyzőkönyv, 9. pont ) (Az elnök elmondja, hogy a Parlament jogi szolgálata megerősítette az elfogadhatatlanságot, amelynek írásbeli indoklását eljuttatják az ECR képviselőcsoportnak).


10. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


10.1. A Parlament 2017. évi ülésnaptára (vote)

A Parlament 2017. évi ülésnaptára (2015/2850(RSO)): lásd az Elnökök Értekezletének a javaslatát (2015.10.5-i jegyzőkönyv, 3. pont )

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Jóváhagyottnak nyilvánítva .

A Parlament 2017. évi ülésnaptárát az alábbiak szerint rögzítették:

- január 16–19.

- február 1–2.

- február 13–16.

- március 1–2.

- március 13–16.

- április 3–6.

- április 26–27.

- május 15–18.

- május 31–június 1.

- június 12–15.

- július 3–6.

- szeptember 11–14.

- október 2–5.

- október 23–26.

- november 13–16.

- november 29–30.

- december 11–14.


10.2. Az euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Tunéziai Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó jegyzőkönyv *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Tunéziai Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és a Tunéziai Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0337)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


10.3. A kis értékű követelések európai eljárása és az európai fizetési meghagyásos eljárás ***I (szavazás)

Jelentés a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2015)0338)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0338)


10.4. Egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozása ***I (szavazás)

Jelentés a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2015)0339)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0339)


10.5. Az emberi fogyasztásra szánt kazeinek és kazeinátok ***I (szavazás)

Jelentés az emberi fogyasztásra szánt kazeinekre és kazeinátokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 83/417/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2015)0340)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0340)


10.6. Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok ***I (szavazás)

Jelentés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0358 - C8-0029/2014 - 2014/0180(COD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2015)0341)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0341)

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök


11. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

A Parlament 2017. évi ülésnaptára
Peter Jahr és Jonathan Arnott

Felszólal: Peter van Dalen.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg -jelentés - A8-0140/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins és Stanislav Polčák

Andrzej Grzyb -jelentés - A8-0160/2015
Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Neena Gill, Tim Aker és Stanislav Polčák

Giovanni La Via -jelentés - A8-0042/2015
Andrejs Mamikins és Jiří Pospíšil.


12. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.15-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

13. Az Európai Unió jelenlegi helyzete – François Hollande, a Francia Köztársaság elnöke és Angela Merkel, a Németországi Szövetségi Köztársaság kancellára nyilatkozatai

Az elnök a Parlament nevében részvétét nyilvánítja a Francia Köztársaság elnökének, François Hollande-nak a múlt héten Dél-Franciaországot sújtó heves esőzésekben elhunyt áldozatok kapcsán, és hangsúlyozza a Francia Köztársaság elnöke és a Németországi Szövetségi Köztársaság kancellárja együttes parlamenti jelenlétének jelentőségét.

Felszólal: François Hollande, a Francia Köztársaság elnöke, és Angela Merkel, a Németországi Szövetségi Köztársaság kancellárja.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marine Le Pen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Bruno Gollnisch, független.

Felszólal: François Hollande és Angela Merkel.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

Felszólal: Krisztina Morvai.


14. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


15. A tőkepiaci uniós csomagról szóló határozat elfogadása (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A tőkepiaci uniós csomagról szóló határozat elfogadása (2015/2767(RSP))

Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Gunnar Hökmark, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kay Swinburne, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Patrick O'Flynn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Werner Langen, Paul Tang, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Krisztina Morvai, Pablo Zalba Bidegain, Anneliese Dodds, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Rina Ronja Kari, Othmar Karas, Jonás Fernández, Peter van Dalen, Michael Theurer, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Richard Sulík, Theodor Dumitru Stolojan, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Georgios Kyrtsos, Arne Gericke, Danuta Maria Hübner, Eva Paunova és Markus Pieper.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Sirpa Pietikäinen és Markus Ferber, aki válaszol az alábbi képviselő két kékkártyás kérdésére is: Andreas Schwab.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Renato Soru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Seán Kelly és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Jyrki Katainen.

A vitát berekesztik.

Felszólal: két alkalommal Jonathan Arnott az ülésteremben, néhény képviselő helyére kitett plakátokról, amelyeket később eltávolítottak (Az elnök az eljárási szabályzat XV. mellékletére hivatkozik).


16. Belső piaci pénzforgalmi szolgáltatások (vita)

Jelentés a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2013/36/EU és a 2009/110/EK irányelv módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

Antonio Tajani előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Pablo Zalba Bidegain, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Olle Ludvigsson, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stanisław Ożóg, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cora van Nieuwenhuizen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Matt Carthy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Markus Ferber, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Renato Soru, Jana Žitňanská, Miguel Viegas, Theodor Dumitru Stolojan, Emmanuel Maurel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Andreas Schwab, Evelyn Regner, Massimiliano Salini, Marlene Mizzi és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Notis Marias és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Jyrki Katainen és Antonio Tajani.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.10.8-i jegyzőkönyv, 9.5. pont .


17. A vörösiszap-katasztrófa tanulságai öt évvel a Magyarországon bekövetkezett baleset után (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000096/2015) felteszi: Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor és Piernicola Pedicini, nevében ENVI bizottság, a Tanácshoz : A vörösiszap-katasztrófa tanulságai öt évvel a Magyarországon bekövetkezett baleset után (2015/2801(RSP)) (B8-0757/2015)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000097/2015) felteszi: Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor és Piernicola Pedicini, nevében ENVI bizottság, a Bizottsághoz: A vörösiszap-katasztrófa tanulságai öt évvel a Magyarországon bekövetkezett baleset után (2015/2801(RSP)) (B8-0758/2015)

Giovanni La Via kifejti a kérdéseket.

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: György Hölvényi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tibor Szanyi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, József Nagy, István Ujhelyi, Marisa Matias, Davor Škrlec, Eleonora Evi, Csaba Molnár, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: György Hölvényi, Ulrike Lunacek és Nathan Gill.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Zoltán Balczó és Krisztina Morvai.

Felszólal: Miguel Arias Cañete.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini és József Nagy, nevében ENVI bizottság, a vörösiszap-katasztrófa tanulságairól, öt évvel a Magyarországon bekövetkezett baleset után (2015/2801(RSP)) (B8-0989/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.10.8-i jegyzőkönyv, 9.8. pont .


18. Az Északi Áramlat gázvezeték kapacitásának megduplázása és annak hatásai az energiaunióra és az energiaellátás biztonságára (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Északi Áramlat gázvezeték kapacitásának megduplázása és annak hatásai az energiaunióra és az energiaellátás biztonságára (2015/2880(RSP))

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jerzy Buzek, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Zoltán Balczó, Flavio Zanonato, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Józef Gróbarczyk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Morten Helveg Petersen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Petras Auštrevičius, Janusz Korwin-Mikke, független, Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, João Ferreira, Indrek Tarand, Adam Szejnfeld és Adam Gierek.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Anneleen Van Bossuyt, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Dawid Bohdan Jackiewicz, Csaba Molnár, Zbigniew Kuźmiuk és Theresa Griffin.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias és Bronis Ropė.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Nicolas Schmit.

A vitát berekesztik.


19. „A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése a fejlesztési együttműködés keretében” című cselekvési terv megújítása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000109/2015) felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Tanácshoz: A "nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése a fejlesztési együttműködés keretében" című uniós cselekvési terv megújítása (2015/2754(RSP)) (B8-0762/2015)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000110/2015) felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A "nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése a fejlesztési együttműködés keretében" című uniós cselekvési terv megújítása (2015/2754(RSP)) (B8-0763/2015)

Linda McAvan kifejti a kérdéseket.

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Christos Stylianides (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Davor Ivo Stier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Doru-Claudian Frunzulică, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jordi Sebastià, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Julie Girling, Catherine Bearder és Eleonora Forenza.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ricardo Serrão Santos és Notis Marias.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a „nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése a fejlesztési együttműködés keretében” című uniós cselekvési terv megújításáról 2015/2754(RSP) (B8-0988/2015).

Szavazás: 2015.10.8-i jegyzőkönyv, 9.9. pont .


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 568.368/OJJE).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Hermann, Woolfe, Żółtek

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat