Indiċi 
Minuti
PDF 260kWORD 205k
L-Erbgħa, 7 ta' Ottubru 2015 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Dokumenti mressqa
 5.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 6.Attakki mill-ajru letali mmexxija mill-Istati Uniti fuq sptar tal-Médecins Sans Frontières (MSF) f'Kunduz, l-Afganistan (dibattitu)
 7.Sitwazzjoni fis-Sirja (dibattitu)
 8.Sitwazzjoni fit-Turkija (dibattitu)
 9.Seduta solenni - Spanja
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  
10.1.Il-kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament – 2017 (votazzjoni)
  
10.2.Protokoll mal-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar il-prinċipji ġenerali tal-parteċipazjzoni tat-Tuneżija fil-programmi tal-Unjoni *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.3.Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar u proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea ***I (votazzjoni)
  
10.4.Il-limitazzjoni tal-emissjonijiet ta' ċerti sustanzi li jniġġsu fl-arja ***I (votazzjoni)
  
10.5.Kaseini u kaseinati maħsuba għall-konsum mill-bniedem ***I (votazzjoni)
  
10.6.Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni ***I (votazzjoni)
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Is-sitwazzjoni attwali fl-Unjoni Ewropea Dikjarazzjonijiet tas-Sur François Hollande, President tar-Repubblika Franċiża, u tas-Sa Angela Merkel, Kanċillier tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja
 14.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 15.Deċiżjoni adottata dwar il-pakkett "Unjoni tas-Swieq Kapitali" (dibattitu)
 16.Servizzi ta' ħlas fis-suq intern (dibattitu)
 17.It-tagħlimiet meħuda mid-diżastru tat-tajn aħmar, ħames snin wara l-inċident fl-Ungerija (dibattitu)
 18.L-irduppjar tal-kapaċità tal-pipeline North Stream u l-impatti fuq l-unjoni tal-enerġija u s-sigurtà tal-provvista (dibattitu)
 19.Tiġdid tal-Pjan ta' azzjoni tal-UE dwar l-ugwaljanza bejn is-Sessi u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-Nisa fl-iżvilupp (dibattitu)
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.

°
° ° °

Intervent ta': Marina Albiol Guzmán.


2. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi III u IV tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli għall-prevenzjoni, il-kontroll u l-eradikazzjoni ta’ ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered (D038287/06 - 2015/2885(RPS) - skadenza: it-2 ta' Jannar 2016)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għall-bifenażat, għall-boskalid, għaċ-ċjażofammid, għaċ-ċiromażina, għad-dażomet, għad-ditijokarbamati, għall-fluważifop-P, għall-mepanipirim, għall-metrafenon, għall-pikloram, għall-propamokarb, għall-piridaben, għall-pirjofenon, għas-sulfoksaflor, għat-tebukonażol, għat-tebufenpirad u għat-tiram f’ċerti prodotti jew fuqhom (D039939/02 - 2015/2843(RPS) - skadenza: il-5 ta' Novembru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għall-abamektin, għad-desmedifam, għad-diklorprop-P, għall-aloksifop-P, għall-oriżalin u għall-fenmedifam f’ċerti prodotti jew fuqhom (D039941/02 - 2015/2844(RPS) - skadenza: il-5 ta' Novembru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 692/2008 fir-rigward tal-emissjonijiet minn vetturi ħfief għall-passiġġieri u minn vetturi kummerċjali (Euro 5/6) (D040155/01 - 2015/2858(RPS) - skadenza: it-23 ta' Diċembru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI
opinjoni: IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH) fir-rigward tal-kadmju (D040404/02 - 2015/2864(RPS) - skadenza: id-29 ta' Diċembru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE, IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni li jadatta għall-progress tekniku r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq (D040423/02 - 2015/2847(RPS) - skadenza: l-4 ta' Diċembru 2015)
irriferut responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni ta' Tniġġis minn Bastimenti (COSS) (D040829/01 - 2015/2860(RPS) - skadenza: it-28 ta' Diċembru 2015)
irriferut responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 27 (Test b’relevanza għaż-ŻEE) (D041060/02 - 2015/2845(RPS) - skadenza: l-4 ta' Diċembru 2015)
irriferut responsabbli: ECON
opinjoni: JURI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jaddotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 1 (Test b'rilevanza għaż-ŻEE) (D041116/01 - 2015/2846(RPS) - skadenza: l-4 ta' Diċembru 2015)
irriferut responsabbli: ECON
opinjoni: JURI

- Regolament tal-Kummissjoni li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrigwarda l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kondizzjonijiet tal-għixien (EU-SILC) fir-rigward tal-lista tal-2017 tal-fatturi varjabbli sekondarji fil-mira li jikkonċernaw is-saħħa u s-saħħa tat-tfal (D041161/02 - 2015/2886(RPS) - skadenza: it-2 ta' Jannar 2016)
irriferut responsabbli: EMPL

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mat-tneħħija tas-sustanza aromatizzanti p-menta-1,8-dien-7-al mil-lista tal-Unjoni (D041268/02 - 2015/2884(RPS) - skadenza: it-2 ta' Novembru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI


3. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati li ġejjin intbagħtu lill-Parlament:

- Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni li tissupplementa d-Deċiżjoni Nru 1104/2011/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li jirrigwarda l-istandards minimi komuni li jridu jiġu rrispettati mill-awtoritajiet kompetenti tal-PRS (C(2015)06123 - 2015/2888(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-15 ta' Settembru 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi miżuri temporanji eċċezzjonali għas-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib fil-forma tal-estensjoni tal-perjodu ta' intervent pubbliku għall-butir u għat-trab tal-ħalib xkumat għall-2015 u l-avvanzar tal-perjodu ta' intervent pubbliku għall-butir u t-trab tal-ħalib xkumat fl-2016 (C(2015)06257 - 2015/2851(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Settembru 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Delega (UE) Nru 2015/288 fejn jidħol il-perjodu tal-inammissabbiltà tal-applikazzjonijiet għal appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (C(2015)06466 - 2015/2873(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-30 ta' Settembru 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ rekwiżiti speċifiċi dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni tal-formula tat-trabi u tal-formula ta’ prosegwiment u fir-rigward ta’ rekwiżiti dwar l-informazzjoni dwar it-tmigħ tat-trabi u tat-tfal żgħar (C(2015)06478 - 2015/2861(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-25 ta' Settembru 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti speċifiċi dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-ikel għal skopijiet mediċi speċjali (C(2015)06482 - 2015/2862(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-25 ta' Settembru 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti speċifiċi dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-ikel ipproċessat ibbażat fuq iċ-ċereali u għall-ikel tat-trabi (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-25 ta' Settembru 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta’ sustanzi kimiċi perikolużi (C(2015)06565 - 2015/2867(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-29 ta' Settembru 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1233/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ ċerti linji gwida fil-qasam tal-krediti ta’ esportazzjoni uffiċjalment appoġġati (C(2015)06568 - 2015/2866(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-29 ta' Settembru 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta lid-Direttiva 2001/83/KEE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi r-regoli dettaljati dwar il-karatteristiki tas-sigurtà li jkunu jidhru fuq il-pakketti tal-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (C(2015)06601 - 2015/2890(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-2 ta' Ottubru 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar il-kontenut u t-tħaddim tar-Reġistru tal-partiti u tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (C(2015)06685 - 2015/2889(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-2 ta' Ottubru 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: AFCO

Abbozz ta' att delegat li għalih it-terminu għall-oġġezzjonijiet ġie prorogat:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2002/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-definizzjonijiet u jikkoordinaw is-superviżjoni supplimentari ta’ konċentrazzjoni tar-riskju u tranżazzjonijiet intragrupp C(2015)05067 - 2015/2824(DEA)

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' Awissu 2015

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahar fuq talba tal-Kunsill.

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON


4. Dokumenti mressqa

Il-Kunsill u l-Kummissjoni ressqu d-dokumenti segwenti:

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 6/2015 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0063/2015 - C8-0279/2015 - 2015/2245(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet 2/2015 - Il-Qorti tal-Ġustizzja (N8-0064/2015 - C8-0282/2015 - 2015/2246(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet 3/2015 - Il-Qorti tal-Ġustizzja (N8-0065/2015 - C8-0283/2015 - 2015/2247(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet 4/2015 - Il-Qorti tal-Ġustizzja (N8-0066/2015 - C8-0284/2015 - 2015/2248(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet 5/2015 - Il-Qorti tal-Ġustizzja (N8-0067/2015 - C8-0285/2015 - 2015/2249(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 29/2015 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0068/2015 - C8-0286/2015 - 2015/2250(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 32/2015 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0069/2015 - C8-0287/2015 - 2015/2251(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-09/T/15 - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (N8-0070/2015 - C8-0295/2015 - 2015/2260(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG


5. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

B'konformità mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kumitat tar-Reġjuni INF 3/2015, tal-Qorti tal-Awdituri V/AB-08/T/15 u tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 1/2015.

B'konformità mal-Artikolu 25, paragrafu 1, point a), tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Ombudsman Ewropew Nru 3/2015.

B'konformità mal-Artikolu 27, paragrafu 4, tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità Baġitarja dwar l-approvazzjoni tat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet DEC 26/2015 – Taqsima III – Il-Kummissjoni; DEC 27/2015 – Taqsima III – Il-Kummissjoni u DEC 28/2015 - Taqsima III – Il-Kummissjoni.

B'konformità mal-Artikolu 27, paragrafu 3, tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 26/2015, DEC 27/2015 u DEC 28/2015.


6. Attakki mill-ajru letali mmexxija mill-Istati Uniti fuq sptar tal-Médecins Sans Frontières (MSF) f'Kunduz, l-Afganistan (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Attakki mill-ajru letali mmexxija mill-Istati Uniti fuq sptar tal-Médecins Sans Frontières (MSF) f'Kunduz, l-Afganistan (2015/2891(RSP))

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Arnaud Danjean f'isem il-Grupp PPE, Afzal Khan f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Petras Auštrevičius f'isem il-Grupp ALDE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, u Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF.

Intervent ta': Christos Stylianides.

Id-dibattitu ngħalaq.


7. Sitwazzjoni fis-Sirja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Sitwazzjoni fis-Sirja (2015/2870(RSP))

Interventi ta': Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, u Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE.

Nicolas Schmit (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Elmar Brok f'isem il-Grupp PPE, Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, Alyn Smith f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Matteo Salvini f'isem il-Grupp ENF, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Alyn Smith u Zoltán Balczó, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Marielle de Sarnez, Javier Couso Permuy, James Carver, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Arnaud Danjean, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Liisa Jaakonsaari, Bas Belder, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Urmas Paet, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jean-Paul Denanot, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Marie-Christine Arnautu, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică u Afzal Khan, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Tunne Kelam, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Kateřina Konečná u Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Andrzej Grzyb, Andrea Cozzolino, Michael Gahler, Andrej Plenković, László Tőkés u Eleni Theocharous.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Interventi ta': Alojz Peterle u Artis Pabriks, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Kazimierz Michał Ujazdowski.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Csaba Sógor u Nicola Caputo.

Intervent ta': Nicolas Schmit.

Id-dibattitu ngħalaq.


8. Sitwazzjoni fit-Turkija (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Sitwazzjoni fit-Turkija (2015/2871(RSP))

Nicolas Schmit (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Maria Grapini u Charles Tannock, Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Eleni Theocharous, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Edouard Ferrand f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Doru-Claudian Frunzulică biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Edouard Ferrand, Franz Obermayr dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu, Edouard Ferrand biex iwieġeb għal mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Martina Michels, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Mariya Gabriel, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Mike Hookem, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Kristina Winberg, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Eugen Freund, Demetris Papadakis, Andi Cristea u Francisco Assis.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ilhan Kyuchyuk, James Carver u Franz Obermayr.

Intervent ta': Nicolas Schmit.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President


9. Seduta solenni - Spanja

Minn 12.00 sa 12.35 saret seduta solenni tal-Parlament fl-okkażjoni taż-żjara tal-Maestà Tiegħu r-Re Felipe VI ta' Spanja.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

Interventi ta':

—   István Ujhelyi fl-okkażjoni tal-mewt tal-ex President tal-Ungerija Arpad Göncz, biex itih qima (il-President issieħeb fi kliemu);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, li talab il-pubblikazzjoni tal-minuti kollha u d-dokumenti ta' ħidma tal-laqgħa tal-Kumitat tekniku għall-vetturi (CTVM) li saret ilbieraħ fi Brussell;

—   Iratxe García Pérez dwar il-vjolenza kontra n-nisa;

—   Morten Messerschmidt, li talab kjarifiki dwar l-inammissibbiltà tal-emenda mressqa mill-Grupp ECR dwar l-abbozz ta' kalendarju tal-perjodi ta' sessjoni tal-Parlament – 2017 (punt 9 tal-Minuti ta' 5.10.2015) (il-President iċċara li s-servizz legali tal-Parlament ikkonferma din l-inammissibbiltà, li l-motivazzjoni tagħha se tiġi kkomunikata bil-miktub lill-Grupp ECR).


10. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


10.1. Il-kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament – 2017 (votazzjoni)

Il-kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament fl-2017 (2015/2850(RSO)): ara l-proposta tal-Konferenza tal-Presidenti (punt 3 tal-Minuti ta' 5.10.2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

Dikjarat approvat.

Għalhekk il-kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament għall-2017 ġie stabbilit kif ġej:

- mis-16 sad-19 ta' Jannar

- l-1 u t-2 ta' Frar

- mit-13 sas-16 ta' Frar

- l-1 u t-2 ta' Marzu

- mit-13 sas-16 ta' Marzu

- mit-3 sas-6 ta' April

- is-26 u s-27 ta' April

- mill-15 sat-18 ta' Mejju

- il-31 ta' Mejju u l-1 ta' Ġunju

- mit-12 sal-15 ta' Ġunju

- mit-3 sas-6 ta' Lulju

- mill-11 sal-14 ta' Settembru

- mit-2 sal-5 ta' Ottubru

- mit-23 sas-26 ta' Ottubru

- mit-13 sas-16 ta' Novembru

- id-29 u t-30 ta' Novembru

- mill-11 sal-14 ta' Diċembru.


10.2. Protokoll mal-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar il-prinċipji ġenerali tal-parteċipazjzoni tat-Tuneżija fil-programmi tal-Unjoni *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll mal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Tuneżija, min-naħa l-oħra, rigward Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Tuneżija dwar il-prinċipji ġenerali tal-parteċipazzjoni tar-Repubblika tat-Tuneżija fil-programmi tal-Unjoni [16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0337)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


10.3. Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar u proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar u r-Regolament (KE) Nru 1896/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 li joħloq proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2015)0338)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2015)0338)


10.4. Il-limitazzjoni tal-emissjonijiet ta' ċerti sustanzi li jniġġsu fl-arja ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-limitazzjoni tal-emissjonijiet ta' ċerti sustanzi li jniġġsu fl-arja minn impjanti medji tal-kombustjoni [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2015)0339)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2015)0339)


10.5. Kaseini u kaseinati maħsuba għall-konsum mill-bniedem ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ kaseini u kaseinati maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li tirrevoka d-Direttiva tal-Kunsill 83/417/KEE [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2015)0340)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2015)0340)


10.6. Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (UE, EURATOM) Nru 966/2012 rigward ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni [COM(2014)0358 - C8-0029/2014 - 2014/0180(COD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2015)0341)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2015)0341)

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President


11. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Il-kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament – 2017
Peter Jahr u Jonathan Arnott

Intervent ta': Peter van Dalen.

Rapport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0140/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins u Stanislav Polčák

Rapport Andrzej Grzyb - A8-0160/2015
Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Neena Gill, Tim Aker u Stanislav Polčák

Rapport Giovanni La Via - A8-0042/2015
Andrejs Mamikins u Jiří Pospíšil.


12. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.15. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President
t

13. Is-sitwazzjoni attwali fl-Unjoni Ewropea Dikjarazzjonijiet tas-Sur François Hollande, President tar-Repubblika Franċiża, u tas-Sa Angela Merkel, Kanċillier tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja

Il-President esprima, f'isem il-Parlament, il-konduljanzi tiegħu lill-President tar-Repubblika Franċiża, François Hollande, għall-vittmi tal-maltemp qawwi li laqat in-nofsinhar ta' Franza l-ġimgħa li għaddiet u enfasizza l-importanza tal-preżenza kemm tal-President tar-Repubblika Franċiża kif ukoll tal-Kanċillier tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja fil-Parlament.

Interventi ta': François Hollande, President tar-Repubblika Franċiża, u Angela Merkel, Kanċillier tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Antoni Legutko f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, Marine Le Pen f'isem il-Grupp ENF, u Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat.

Interventi ta': François Hollande u Angela Merkel.

Id-dibattitu ngħalaq.

PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

Intervent ta': Krisztina Morvai.


14. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


15. Deċiżjoni adottata dwar il-pakkett "Unjoni tas-Swieq Kapitali" (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Deċiżjoni adottata dwar il-pakkett "Unjoni tas-Swieq Kapitali" (2015/2767(RSP))

Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Gunnar Hökmark f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Roberto Gualtieri f'isem il-Grupp S&D, Kay Swinburne f'isem il-Grupp ECR, Sylvie Goulard f'isem il-Grupp ALDE, Fabio De Masi f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jonathan Arnott, Patrick O'Flynn f'isem il-Grupp EFDD, Bernard Monot f'isem il-Grupp ENF, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Werner Langen, Paul Tang, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Krisztina Morvai, Pablo Zalba Bidegain, Anneliese Dodds, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Rina Ronja Kari, Othmar Karas, Jonás Fernández, Peter van Dalen, Michael Theurer, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Richard Sulík, Theodor Dumitru Stolojan, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Georgios Kyrtsos, Arne Gericke, Danuta Maria Hübner, Eva Paunova u Markus Pieper.

PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President

Interventi ta': Sirpa Pietikäinen u Markus Ferber, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andreas Schwab.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Renato Soru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Seán Kelly u Doru-Claudian Frunzulică.

Intervent ta': Jyrki Katainen.

Id-dibattitu ngħalaq.

Intervent ta': darbtejn Jonathan Arnott dwar is-sinjali li tqiegħdu fil-postijiet ta' ċerti Membri fl-emiċiklu, li tneħħew (il-President irrefera għar-regoli mniżżla fl-Anness XV tar-Regoli ta' Proċedura).


16. Servizzi ta' ħlas fis-suq intern (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi ta' ħlas fis-suq intern li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2013/36/UE u 2009/110/KE u li tħassar id-Direttiva 2007/64/KE [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

Antonio Tajani ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Pablo Zalba Bidegain f'isem il-Grupp PPE, Olle Ludvigsson f'isem il-Grupp S&D, Stanisław Ożóg f'isem il-Grupp ECR, Cora van Nieuwenhuizen f'isem il-Grupp ALDE, Matt Carthy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Markus Ferber, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Renato Soru, Jana Žitňanská, Miguel Viegas, Theodor Dumitru Stolojan, Emmanuel Maurel, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Andreas Schwab, Evelyn Regner, Massimiliano Salini, Marlene Mizzi u Seán Kelly.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Notis Marias u Ivan Jakovčić.

Interventi ta': Jyrki Katainen u Antonio Tajani.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.5 tal-Minuti ta' 8.10.2015.


17. It-tagħlimiet meħuda mid-diżastru tat-tajn aħmar, ħames snin wara l-inċident fl-Ungerija (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000096/2015) imressqa minn Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor u Piernicola Pedicini, f'isem il- Kumitat ENVI, lill-Kunsill : Il-lezzjonijiet li ttieħdu mid-diżastru tat-tajn aħmar ħames snin wara l-aċċident fl-Ungerija (2015/2801(RSP)) (B8-0757/2015)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000097/2015) imressqa minn Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor u Piernicola Pedicini, f'isem il- Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Il-lezzjonijiet li ttieħdu mid-diżastru tat-tajn aħmar ħames snin wara l-aċċident fl-Ungerija (2015/2801(RSP)) (B8-0758/2015)

Giovanni La Via daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Nicolas Schmit (President fil-kariga tal-Kunsill) u Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

Interventi ta': György Hölvényi f'isem il-Grupp PPE, Tibor Szanyi f'isem il-Grupp S&D, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Benedek Jávor f'isem il-Grupp Verts/ALE, Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD, József Nagy, István Ujhelyi, Marisa Matias, Davor Škrlec, Eleonora Evi, Csaba Molnár, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' György Hölvényi, Ulrike Lunacek u Nathan Gill.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

Intervent ta': Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Zoltán Balczó u Krisztina Morvai.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini u József Nagy, f'isem il- Kumitat ENVI, dwar it-tagħlimiet meħuda mid-diżastru tat-tajn aħmar, ħames snin wara l-inċident fl-Ungerija (2015/2801(RSP)) (B8-0989/2015).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.8 tal-Minuti ta' 8.10.2015.


18. L-irduppjar tal-kapaċità tal-pipeline North Stream u l-impatti fuq l-unjoni tal-enerġija u s-sigurtà tal-provvista (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-irduppjar tal-kapaċità tal-pipeline North Stream u l-impatti fuq l-unjoni tal-enerġija u s-sigurtà tal-provvista (2015/2880(RSP))

Nicolas Schmit (President fil-kariga tal-Kunsill) u Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Jerzy Buzek f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Zoltán Balczó, Flavio Zanonato f'isem il-Grupp S&D, Marek Józef Gróbarczyk f'isem il-Grupp ECR, Morten Helveg Petersen f'isem il-Grupp ALDE, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dario Tamburrano f'isem il-Grupp EFDD, Nicolas Bay f'isem il-Grupp ENF, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Petras Auštrevičius, Janusz Korwin-Mikke Membru mhux affiljat, Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, João Ferreira, Indrek Tarand, Adam Szejnfeld u Adam Gierek.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Anneleen Van Bossuyt, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Dawid Bohdan Jackiewicz, Csaba Molnár, Zbigniew Kuźmiuk u Theresa Griffin.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias u Bronis Ropė.

Interventi ta': Miguel Arias Cañete u Nicolas Schmit.

Id-dibattitu ngħalaq.


19. Tiġdid tal-Pjan ta' azzjoni tal-UE dwar l-ugwaljanza bejn is-Sessi u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-Nisa fl-iżvilupp (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000109/2015) imressqa minn Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kunsill: It-tiġdid tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u t-Tisħiħ tal-Pożizzjoni tan-Nisa fl-Iżvilupp (GAP) (2015/2754(RSP)) (B8-0762/2015)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000110/2015) imressqa minn Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kummissjoni: It-tiġdid tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u t-Tisħiħ tal-Pożizzjoni tan-Nisa fl-Iżvilupp (GAP) (2015/2754(RSP)) (B8-0763/2015)

Linda McAvan daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Nicolas Schmit (President fil-kariga tal-Kunsill) u Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

Interventi ta': Davor Ivo Stier f'isem il-Grupp PPE, Doru-Claudian Frunzulică f'isem il-Grupp S&D, Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR, Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jordi Sebastià f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Julie Girling, Catherine Bearder u Eleonora Forenza.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ricardo Serrão Santos u Notis Marias.

Intervent ta': Christos Stylianides.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, dwar it-tiġdid tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u t-Tisħiħ tal-Pożizzjoni tan-Nisa fl-Iżvilupp (2015/2754(RSP)) (B8-0988/2015).

Votazzjoni: punt 9.9 tal-Minuti ta' 8.10.2015.


20. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 568.368/OJJE).


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.45.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Hermann, Woolfe, Żółtek

Avviż legali - Politika tal-privatezza