Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2160(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0213/2015

Predkladané texty :

A8-0213/2015

Rozpravy :

PV 08/10/2015 - 2
CRE 08/10/2015 - 2

Hlasovanie :

PV 08/10/2015 - 9.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0351

Zápisnica
Štvrtok, 8. októbra 2015 - Štrasburg

2. Rovnosť príležitostí a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (rozprava)
CRE

Správa o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania [2014/2160(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Anna Záborská (A8-0213/2015)

Anna Záborská uviedla správu.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Vilija Blinkevičiūtė (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Constance Le Grip v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Catherine Bearder v mene skupiny ALDE, Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, Anna Maria Corazza Bildt, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Anna Hedh, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil John Stuart Agnew, Beatrix von Storch, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Lidia Senra Rodríguez, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Nuttall, Louise Bours, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Jana Žitňanská, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lampros Fountoulis, Tania González Peñas, Sotirios Zarianopoulos, Dubravka Šuica, Andrea Cozzolino a Rosa Estaràs Ferragut, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil José Blanco López.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Alessandra Mussolini, José Blanco López, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Nicola Caputo.

Vystúpili: Christos Stylianides a Anna Záborská.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.10 zápisnice zo dňa 8.10.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia