Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2874(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1000/2015

Debatter :

PV 08/10/2015 - 4.1
CRE 08/10/2015 - 4.1

Omröstningar :

PV 08/10/2015 - 9.1

Antagna texter :

P8_TA(2015)0342

Protokoll
Torsdagen den 8 oktober 2015 - Strasbourg

4.1. Centralafrikanska republiken
CRE

Resolutionsförslag B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 och B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

Anna Elżbieta Fotyga, Louis Michel, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Judith Sargentini och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, och Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.1 i protokollet av den 8.10.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy