Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2875(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1002/2015

Συζήτηση :

PV 08/10/2015 - 4.2
CRE 08/10/2015 - 4.2

Ψηφοφορία :

PV 08/10/2015 - 9.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0343

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

4.2. Κατάσταση στην Ταϋλάνδη
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 και B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

Οι Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao και Pier Antonio Panzeri παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Οι Barbara Lochbihler, Jeroen Lenaers και Tania González Peñas παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Anneliese Dodds, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marc Tarabella, Νότης Μαριάς, Franz Obermayr και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου