Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2875(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1002/2015

Debatter :

PV 08/10/2015 - 4.2
CRE 08/10/2015 - 4.2

Omröstningar :

PV 08/10/2015 - 9.2

Antagna texter :

P8_TA(2015)0343

Protokoll
Torsdagen den 8 oktober 2015 - Strasbourg

4.2. Situationen i Thailand
CRE

Resolutionsförslag B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 och B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao och Pier Antonio Panzeri redogjorde för resolutionsförslagen.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Barbara Lochbihler, Jeroen Lenaers och Tania González Peñas redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Anneliese Dodds för S&D-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer och Stanislav Polčák.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marc Tarabella, Notis Marias, Franz Obermayr och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.2 i protokollet av den 8.10.2015.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy