Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2876(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1003/2015

Συζήτηση :

PV 08/10/2015 - 4.3
CRE 08/10/2015 - 4.3

Ψηφοφορία :

PV 08/10/2015 - 9.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0344

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

4.3. Οι μαζικές εκτοπίσεις παιδιών στη Νιγηρία λόγω των επιθέσεων της Boko Haram
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 και B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

Οι Mark Demesmaeker, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Maria Heubuch, Santiago Fisas Ayxelà και Lola Sánchez Caldentey παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krzysztof Hetman, Kazimierz Michał Ujazdowski και Anna Maria Corazza Bildt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Νότης Μαριάς και Davor Ivo Stier.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου