Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2876(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1003/2015

Debatter :

PV 08/10/2015 - 4.3
CRE 08/10/2015 - 4.3

Omröstningar :

PV 08/10/2015 - 9.3

Antagna texter :

P8_TA(2015)0344

Protokoll
Torsdagen den 8 oktober 2015 - Strasbourg

4.3. Massfördrivningen av barn i Nigeria till följd av Boko Harams attacker
CRE

Resolutionsförslag B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 och B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

Mark Demesmaeker, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Maria Heubuch, Santiago Fisas Ayxelà och Lola Sánchez Caldentey redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, Krzysztof Hetman, Kazimierz Michał Ujazdowski och Anna Maria Corazza Bildt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Notis Marias och Davor Ivo Stier.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.3 i protokollet av den 8.10.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy