Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2883(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0997/2015

Συζήτηση :

PV 08/10/2015 - 4.4
CRE 08/10/2015 - 4.4

Ψηφοφορία :

PV 08/10/2015 - 9.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0345

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

4.4. Η περίπτωση του Ali Mohammed al-Nimr
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 και B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

Οι Aymeric Chauprade, Charles Tannock, Frédérique Ries, Ignazio Corrao, Richard Howitt, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat και Pascal Durand παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Elena Valenciano.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου