Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 8 oktober 2015 - Straatsburg

5. Hypotheekwetgeving en riskante financiële instrumenten in de EU: het geval Spanje (ontwerpresolutie)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000088/2015) van Cecilia Wikström, Commissie PETI, aan de Commissie: Hypotheekwetgeving en riskante financiële instrumenten in de EU: het geval Spanje (2015/2740(RSP)) (B8-0755/2015)

Het debat heeft op 5 oktober 2015 plaatsgevonden (punt 12 van de notulen van 5.10.2015).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, over hypotheekwetgeving en riskante financiële instrumenten in Spanje (gebaseerd op ontvangen verzoekschriften) §2015/2740(RSP)) (B8-0987/2015).

Stemming: punt 9.6 van de notulen van 8.10.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid