Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 8 октомври 2015 г. - Страсбург

9.6. Законодателството в областта на ипотеките и рисковите финансови инструменти в ЕС: случаят на Испания (гласуване)

Предложение за резолюция B8- 0987/2015 (2015/2740(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0347)

Правна информация - Политика за поверителност