Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Antonio Tajani - A8-0266/2015

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Seán Kelly και Jiří Pospíšil

Νομοθεσία της ΕΕ για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου: η περίπτωση της Ισπανίας (B8-0987/2015)

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins και Stanislav Polčák

Η θανατική ποινή (RC-B8-0998/2015)

Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Monica Macovei και Michaela Šojdrová

Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την καταστροφή της ερυθράς ιλύος, πέντε έτη μετά το ατύχημα στην Ουγγαρία (B8-0989/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins και Zoltán Balczó

Ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (B8-0988/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins και Seán Kelly

Έκθεση Anna Záborská - A8-0213/2015
Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jill Seymour και Seán Kelly

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου