Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 oktober 2015 - Strasbourg

13. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 6 oktober 2015

(*) Namnet konfidentiellt

(*) (nr 0881/2015); (*) (nr 0882/2015); (*) (nr 0883/2015); (*) (nr 0884/2015); Ciro De Sio (nr 0885/2015); (*) (nr 0886/2015); (*) (nr 0887/2015); Ulla Tiainen (nr 0888/2015); (*) (nr 0889/2015); Manfred Becker (nr 0890/2015); (*) (nr 0891/2015); Jarl Christer de Lange (nr 0892/2015); (*) (nr 0893/2015); Jens Genzer (nr 0894/2015); (*) (nr 0895/2015); Flora Hansen (nr 0896/2015); (*) (nr 0897/2015); (*) (nr 0898/2015); (*) (nr 0899/2015); (*) (nr 0900/2015); Francesco Barnaba (nr 0901/2015); (*) (nr 0902/2015); (*) (nr 0903/2015); (*) (nr 0904/2015); (*) (nr 0905/2015); (*) (nr 0906/2015); (*) (nr 0907/2015); Fabian Knipper (nr 0908/2015); Jan-Erik Hansen (nr 0909/2015); (*) (nr 0910/2015); Justin Shard (nr 0911/2015); (*) (nr 0912/2015); (*) (nr 0913/2015); Philipp Schmagold (nr 0914/2015); José Ortega Ortega (nr 0915/2015); (*) (nr 0916/2015); (*) (nr 0917/2015); (*) (nr 0918/2015); (*) (nr 0919/2015); (*) (nr 0920/2015); (*) (nr 0921/2015); (*) (nr 0922/2015); (*) (nr 0923/2015); (*) (nr 0924/2015); (*) (nr 0925/2015); (*) (nr 0926/2015); Ilhan Kyuchyuk (nr 0927/2015); (*) (nr 0928/2015); (*) (nr 0929/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0930/2015); (*) (nr 0931/2015); (*) (nr 0932/2015); María Isabel Montegriffo (nr 0933/2015); (*) (nr 0934/2015); (*) (nr 0935/2015); (*) (nr 0936/2015); (*) (nr 0937/2015); (*) (nr 0938/2015); Jennifer Marklew (nr 0939/2015); (*) (nr 0940/2015); Evangelos Tsiompanidis (nr 0941/2015); (*) (nr 0942/2015); (*) (nr 0943/2015); (*) (nr 0944/2015); (*) (nr 0945/2015); (*) (nr 0946/2015); Jens Genzer (nr 0947/2015); (*) (nr 0948/2015); (*) (nr 0949/2015); (*) (nr 0950/2015); (*) (nr 0951/2015); (*) (nr 0952/2015); (*) (nr 0953/2015); Meenakshi Fernandes (nr 0954/2015); (*) (nr 0955/2015); (*) (nr 0956/2015); (*) (nr 0957/2015); (*) (nr 0958/2015); (*) (nr 0959/2015); (*) (nr 0960/2015).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy