Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 8 октомври 2015 г. - Страсбург

14. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии

комисия INTA

- Прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС (2015/2041(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : AFCO
подпомагаща: ENVI, JURI, CONT, LIBE, INTA

комисия LIBE

- Адекватност на законодателната рамка, свързана с правата на потребителите, в цифровото пространство (2015/2148(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : IMCO
подпомагаща: CULT, ITRE, LIBE, JURI

комисия TRAN

- Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (2015/2233(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : INTA
подпомагаща: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

комисия IMCO

- Гражданскоправни норми за роботиката (2015/2103(INL))
Разглеждане в комисия: водеща: : JURI
подпомагаща: EMPL, ITRE, IMCO

Правна информация - Политика за поверителност