Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 8. lokakuuta 2015 - Strasbourg

14. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen)

INTA-valiokunta

- EU:n toimielinten avoimuus, vastuuvelvollisuus ja luotettavuus (2015/2041(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO
lausuntoa varten: ENVI, JURI, CONT, LIBE, INTA

LIBE-valiokunta

- Kuluttaja-asioiden lainsäädäntökehyksen soveltuvuus digitaaliajalle (2015/2148(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: CULT, ITRE, LIBE, JURI

TRAN-valiokunta

- Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin (2015/2233(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

IMCO-valiokunta

- Robotiikkaa koskevat yksityisoikeuden säännökset (2015/2103(INL))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: EMPL, ITRE, IMCO

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö