Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 8 października 2015 r. - Strasburg

14. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany dotyczące przekazania komisjom

komisja INTA

- Rozliczalność, przejrzystość i rzetelność w instytucjach UE (2015/2041(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: : AFCO
opinia: ENVI, JURI, CONT, LIBE, INTA

komisja LIBE

- Przystosowanie ram ustawodawczych dotyczących konsumentów do sfery cyfrowej (2015/2148(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: : IMCO
opinia: CULT, ITRE, LIBE, JURI

komisja TRAN

- Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu usługami (TISA) (2015/2233(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: : INTA
opinia: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

komisja IMCO

- Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki (2015/2103(INL))
odesłano do komisji przedm. właśc.: : JURI
opinia: EMPL, ITRE, IMCO

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności