Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 oktober 2015 - Strasbourg

14. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott

INTA-utskottet

- Öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner (2015/2041(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : AFCO
rådgivande utskott: ENVI, JURI, CONT, LIBE, INTA

LIBE-utskottet

- Konsumentlagstiftningens tillräcklighet på det digitala området (2015/2148(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : IMCO
rådgivande utskott: CULT, ITRE, LIBE, JURI

TRAN-utskottet

- Rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (tjänstehandelsavtalet) (2015/2233(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : INTA
rådgivande utskott: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

IMCO-utskottet

- Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik (2015/2103(INL))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : JURI
rådgivande utskott: EMPL, ITRE, IMCO

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy