Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (συζήτηση)
 3.Eφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες και του άρθρου 8 παράγραφος 3 της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
4.1.Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
  
4.2.Κατάσταση στην Ταϋλάνδη
  
4.3.Οι μαζικές εκτοπίσεις παιδιών στη Νιγηρία λόγω των επιθέσεων της Boko Haram
  
4.4.Η περίπτωση του Ali Mohammed al-Nimr
 5.Νομοθεσία της ΕΕ για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου: η περίπτωση της Ισπανίας (πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε)
 6.Η θανατική ποινή (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  
9.1.Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ψηφοφορία)
  
9.2.Κατάσταση στην Ταϋλάνδη (ψηφοφορία)
  
9.3.Οι μαζικές εκτοπίσεις παιδιών στη Νιγηρία λόγω των επιθέσεων της Boko Haram (ψηφοφορία)
  
9.4.Η περίπτωση του Ali Mohammed al-Nimr (ψηφοφορία)
  
9.5.Yπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά ***I (ψηφοφορία)
  
9.6.Νομοθεσία της ΕΕ για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου: η περίπτωση της Ισπανίας (ψηφοφορία)
  
9.7.Η θανατική ποινή (ψηφοφορία)
  
9.8.Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την καταστροφή της ερυθράς ιλύος, πέντε έτη μετά το ατύχημα στην Ουγγαρία (ψηφοφορία)
  
9.9.Ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (ψηφοφορία)
  
9.10.Ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Αναφορές
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (334 kb) Κατάσταση παρόντων (62 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (3910 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (324 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (62 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (165 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (337 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (953 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (3494 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου