Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 8. oktoober 2015 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Meeste ja naiste võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes (arutelu)
 3.Teenuste direktiivi artikli 20 lõike 2 ja tarbija õiguste direktiivi artikli 8 lõike 3 rakendamine (arutelu)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  4.1.Kesk-Aafrika Vabariik
  4.2.Olukord Tais
  4.3.Laste massiline põgenemine Nigeerias Boko Harami rünnakute tõttu
  4.4.Ali Mohammed al-Nimri juhtum
 5.Hüpoteeki käsitlevad õigusaktid ja riskantsed finantsinstrumendid ELis: Hispaania näide (esitatud resolutsiooni ettepanek)
 6.Surmanuhtlus (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 9.Hääletused
  9.1.Kesk-Aafrika Vabariik (hääletus)
  9.2.Olukord Tais (hääletus)
  9.3.Laste massiline põgenemine Nigeerias Boko Harami rünnakute tõttu (hääletus)
  9.4.Ali Mohammed al-Nimri juhtum (hääletus)
  9.5.Makseteenused siseturul ***I (hääletus)
  9.6.Hüpoteeki käsitlevad õigusaktid ja riskantsed finantsinstrumendid ELis: Hispaania näide (hääletus)
  9.7.Surmanuhtlus (hääletus)
  9.8.Viie aasta eest Ungaris toimunud punase muda katastroofist saadud õppetunnid (hääletus)
  9.9.Soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist arengukoostöös käsitleva ELi tegevuskava uuendamine (hääletus)
  9.10.Meeste ja naiste võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Esitatud dokumendid
 13.Petitsioonid
 14.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (304 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (3910 kb) 
 
Protokoll (273 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletustulemused (47 kb) Nimelise hääletuse tulemused (162 kb) 
 
Protokoll (310 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (601 kb) Nimelise hääletuse tulemused (3424 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika