Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 8. lokakuuta 2015 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaate työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (keskustelu)
 3.Palveludirektiivin 20 artiklan 2 kohdan ja kuluttajan oikeuksista annetun direktiivin 8 artiklan 3 kohdan täytäntöönpano (keskustelu)
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  4.1.Keski-Afrikan tasavalta
  4.2.Thaimaan tilanne
  4.3.Boko Haramin iskuista johtuva lasten joukkopako Nigeriassa
  4.4.Ali Mohammed al-Nimrin tapaus
 5.Asuntolainalainsäädäntö ja riskirahoitusvälineet EU:ssa: Espanja (päätöslauselmaesitys déposée)
 6.Kuolemanrangaistus (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 9.Äänestykset
  9.1.Keski-Afrikan tasavalta (äänestys)
  9.2.Thaimaan tilanne (äänestys)
  9.3.Boko Haramin iskuista johtuva lasten joukkopako Nigeriassa (äänestys)
  9.4.Ali Mohammed al-Nimrin tapaus (äänestys)
  9.5.Maksupalvelut sisämarkkinoilla ***I (äänestys)
  9.6.Asuntolainalainsäädäntö ja riskirahoitusvälineet EU:ssa: Espanja (äänestys)
  9.7.Kuolemanrangaistus (äänestys)
  9.8.Punaliejukatastrofista saadut opetukset viisi vuotta Unkarin onnettomuuden jälkeen (äänestys)
  9.9.Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan vahvistamista kehitysyhteistyössä koskevan Euroopan unionin toimintasuunnitelman uudistaminen (äänestys)
  9.10.Miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaate työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Vetoomukset
 14.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (309 kb) Läsnäololista (62 kb)    Nimenhuutoäänestykset (3910 kb) 
 
Pöytäkirja (275 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (44 kb) Nimenhuutoäänestykset (170 kb) 
 
Pöytäkirja (313 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (628 kb) Nimenhuutoäänestykset (3430 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö