Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 8 oktober 2015 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (debat)
 3.Toepassing van artikel 20, lid 2, van de dienstenrichtlijn en artikel 8, lid 3, van de richtlijn consumentenrechten (debat)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
4.1.Centraal-Afrikaanse Republiek
  
4.2.Situatie in Thailand
  
4.3.De massale ontheemding van kinderen in Nigeria door aanvallen van Boko Haram
  
4.4.Het geval van Ali Mohammed al-Nimr
 5.Hypotheekwetgeving en riskante financiële instrumenten in de EU: het geval Spanje (ontwerpresolutie)
 6.De doodstraf (ingediende ontwerpresoluties)
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 9.Stemmingen
  
9.1.Centraal-Afrikaanse Republiek (stemming)
  
9.2.Situatie in Thailand (stemming)
  
9.3.De massale ontheemding van kinderen in Nigeria door aanvallen van Boko Haram (stemming)
  
9.4.Het geval van Ali Mohammed al-Nimr (stemming)
  
9.5.Betalingsdiensten in de interne markt ***I (stemming)
  
9.6.Hypotheekwetgeving en riskante financiële instrumenten in de EU: het geval Spanje (stemming)
  
9.7.De doodstraf (stemming)
  
9.8.Lering uit de ramp met rode modder, vijf jaar na het ongeval in Hongarije (stemming)
  
9.9.Vernieuwing van het EU-actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het kader van ontwikkeling (stemming)
  
9.10.Gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Ingekomen stukken
 13.Verzoekschriften
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (305 kb) Presentielijst (62 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3910 kb) 
 
Notulen (275 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (43 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (162 kb) 
 
Notulen (331 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (614 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3424 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid