Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 8. októbra 2015 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rovnosť príležitostí a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (rozprava)
 3.Uplatňovanie článku 20 ods. 2 smernice o službách a článku 8 ods. 3 smernice o právach spotrebiteľov (rozprava)
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Stredoafrická republika
  4.2.Situácia v Thajsku
  4.3.Hromadné vysídľovanie detí v Nigérii v dôsledku útokov skupiny Boko Haram
  4.4.Prípad Alího Muhammada an-Nimra
 5.Právne predpisy v oblasti hypotekárnych úverov a rizikové finančné nástroje v EÚ: prípad Španielska (predložený návrh uznesenia)
 6.Trest smrti (predložené návrhy uznesení)
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Pozície Rady v prvom čítaní
 9.Hlasovanie
  9.1.Stredoafrická republika (hlasovanie)
  9.2.Situácia v Thajsku (hlasovanie)
  9.3.Hromadné vysídľovanie detí v Nigérii v dôsledku útokov skupiny Boko Haram (hlasovanie)
  9.4.Prípad Alího Muhammada an-Nimra (hlasovanie)
  9.5.Platobné služby na vnútornom trhu ***I (hlasovanie)
  9.6.Právne predpisy v oblasti hypotekárnych úverov a rizikové finančné nástroje v EÚ: prípad Španielska (hlasovanie)
  9.7.Trest smrti (hlasovanie)
  9.8.Ponaučenie plynúce z katastrofy spôsobenej únikom červeného kalu päť rokov po havárii v Maďarsku (hlasovanie)
  9.9.Obnovenie akčného plánu EÚ o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce (hlasovanie)
  9.10.Rovnosť príležitostí a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Predloženie dokumentov
 13.Petície
 14.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (304 kb)  Prezenčná listina (62 kb)
 
Zápisnica (313 kb)  Prezenčná listina (37 kb)  Výsledky hlasovaní (48 kb)  Hlasovania podľa mien (163 kb)
 
Zápisnica (310 kb)  Prezenčná listina (64 kb)  Výsledky hlasovaní (796 kb)  Hlasovania podľa mien (3488 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia