Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 8 oktober 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (debatt)
 3.Genomförande av artikel 20.2 i tjänstedirektivet och artikel 8.3 i direktivet om konsumenträttigheter (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Centralafrikanska republiken
  4.2.Situationen i Thailand
  4.3.Massfördrivningen av barn i Nigeria till följd av Boko Harams attacker
  4.4.Fallet Ali Mohammed al-Nimr
 5.Hypotekslagstiftning och riskfyllda finansiella instrument i EU: fallet Spanien (ingivet resolutionsförslag)
 6.Dödsstraffet (ingivna resolutionsförslag)
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 9.Omröstning
  9.1.Centralafrikanska republiken (omröstning)
  9.2.Situationen i Thailand (omröstning)
  9.3.Massfördrivningen av barn i Nigeria till följd av Boko Harams attacker (omröstning)
  9.4.Fallet Ali Mohammed al-Nimr (omröstning)
  9.5.Betaltjänster på den inre marknaden ***I (omröstning)
  9.6.Hypotekslagstiftning och riskfyllda finansiella instrument i EU: fallet Spanien (omröstning)
  9.7.Dödsstraffet (omröstning)
  9.8.Lärdomar som dragits av rödslamskatastrofen, fem år efter olyckan i Ungern (omröstning)
  9.9.Förnyelse av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet (omröstning)
  9.10.Lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Inkomna dokument
 13.Framställningar
 14.Beslut om vissa dokument
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (306 kb)  Närvarolista (62 kb)
 
Protokoll (278 kb)  Närvarolista (37 kb)  Omröstningsresultat (53 kb)  Omröstningar med namnupprop (164 kb)
 
Protokoll (293 kb)  Närvarolista (64 kb)  Omröstningsresultat (706 kb)  Omröstningar med namnupprop (3431 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy