Indeks 
Zapisnik
PDF 313kWORD 309k
Četvrtak, 8. listopada 2015. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Jednake mogućnosti i jednako postupanje prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (rasprava)
 3.Provedba članka 20. stavka 2. Direktive o uslugama i članka 8. stavka 3. Direktive o pravima potrošača (rasprava)
 4.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  
4.1.Srednjoafrička Republika
  
4.2.Stanje u Tajlandu
  
4.3.Masovno raseljavanje djece u Nigeriji kao posljedica napada Boko Harama
  
4.4.Slučaj Alija Muhameda Al-Nimra
 5.Zakonodavstvo o hipotekama i riskantni financijski instrumenti u EU-u: slučaj Španjolske (prijedlog rezolucije déposée)
 6.Smrtna kazna (podneseni prijedlozi rezolucija)
 7.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 8.Stajališta Vijeća u prvom čitanju
 9.Glasovanje
  
9.1.Srednjoafrička Republika (glasovanje)
  
9.2.Stanje u Tajlandu (glasovanje)
  
9.3.Masovno raseljavanje djece u Nigeriji kao posljedica napada Boko Harama (glasovanje)
  
9.4.Slučaj Alija Muhameda Al-Nimra (glasovanje)
  
9.5.Usluge platnog prometa na unutarnjem tržištu ***I (glasovanje)
  
9.6.Zakonodavstvo o hipotekama i riskantni financijski instrumenti u EU-u: slučaj Španjolske (glasovanje)
  
9.7.Smrtna kazna (glasovanje)
  
9.8.Lekcije naučene iz katastrofe uzrokovane crvenim blatom, pet godina nakon nesreće u Mađarskoj (glasovanje)
  
9.9.Obnova plana djelovanja EU-a za jednakost spolova i osnaživanje žena u razvoju (glasovanje)
  
9.10.Jednake mogućnosti i jednako postupanje prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (glasovanje)
 10.Obrazloženja glasovanja
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 12.Podnošenje dokumenata
 13.Predstavke
 14.Odluke o određenim dokumentima
 15.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 16.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 17.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:30 h.


2. Jednake mogućnosti i jednako postupanje prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (rasprava)

Izvješće o primjeni Direktive 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada [2014/2160(INI)] - Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova. Izvjestiteljica: Anna Záborská (A8-0213/2015)

Anna Záborská predstavila je izvješće.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Govorili su: Vilija Blinkevičiūtė (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Constance Le Grip, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Catherine Bearder, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Inês Cristina Zuber, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Daniela Aiuto, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marie-Christine Arnautu, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica, Anna Maria Corazza Bildt, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Anna Hedh, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio John Stuart Agnew, Beatrix von Storch, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Lidia Senra Rodríguez, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Nuttall, Louise Bours, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Jana Žitňanská, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lampros Fountoulis, Tania González Peñas, Sotirios Zarianopoulos, Dubravka Šuica, Andrea Cozzolino i Rosa Estaràs Ferragut, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio José Blanco López.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Alessandra Mussolini, José Blanco López, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Nicola Caputo.

Govorili su: Christos Stylianides i Anna Záborská.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.10 zapisnika od 8.10.2015..


3. Provedba članka 20. stavka 2. Direktive o uslugama i članka 8. stavka 3. Direktive o pravima potrošača (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000083/2015) koje je postavio Evelyne Gebhardt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a Komisiji: Provedba članka 20. stavka 2. Direktive o uslugama i članka 8. stavka 3. Direktive o pravima potrošača (2015/2881(RSP)) (B8-0754/2015)

Evelyne Gebhardt i Andreas Schwab obrazložili su pitanje.

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Olga Sehnalová, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Patrick O'Flynn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Nicola Caputo.

Govorio je Christos Stylianides.

Rasprava je zaključena.


4. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 2. zapisnika od 6.10.2015.)


4.1. Srednjoafrička Republika

Prijedlozi rezolucija B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 i B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

Anna Elżbieta Fotyga, Louis Michel, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Judith Sargentini i Marie-Christine Vergiat predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Bogdan Brunon Wenta, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gilles Pargneaux, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Fabio Massimo Castaldo.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.1 zapisnika od 8.10.2015..


4.2. Stanje u Tajlandu

Prijedlozi rezolucija B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 i B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao i Pier Antonio Panzeri predstavili su prijedloge rezolucije.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Barbara Lochbihler, Jeroen Lenaers i Tania González Peñas predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Anneliese Dodds, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer i Stanislav Polčák.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marc Tarabella, Notis Marias, Franz Obermayr i Doru-Claudian Frunzulică.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.2 zapisnika od 8.10.2015..

(Sjednica je nakratko prekinuta)


4.3. Masovno raseljavanje djece u Nigeriji kao posljedica napada Boko Harama

Prijedlozi rezolucija B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 i B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

Mark Demesmaeker, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Maria Heubuch, Santiago Fisas Ayxelà i Lola Sánchez Caldentey predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Franz Obermayr, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Krzysztof Hetman, Kazimierz Michał Ujazdowski i Anna Maria Corazza Bildt.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Notis Marias i Davor Ivo Stier.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.3 zapisnika od 8.10.2015..


4.4. Slučaj Alija Muhameda Al-Nimra

Prijedlozi rezolucija B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 i B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

Aymeric Chauprade, Charles Tannock, Frédérique Ries, Ignazio Corrao, Richard Howitt, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat i Pascal Durand predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Jiří Pospíšil, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Patrick Le Hyaric, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Elena Valenciano.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.4 zapisnika od 8.10.2015..


5. Zakonodavstvo o hipotekama i riskantni financijski instrumenti u EU-u: slučaj Španjolske (prijedlog rezolucije déposée)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000088/2015) koje je Komisiji postavila Cecilia Wikström, Odbor PETI: Zakonodavstvo o hipotekama i riskantni financijski instrumenti u EU-u: slučaj Španjolske (2015/2740(RSP)) (B8-0755/2015)

Rasprava je održana 5. listopada 2015 (točka 12 zapisnika od 5.10.2015.).

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Cecilia Wikström, u ime Odbora PETI, o zakonodavstvu o hipotekama i riskantnim financijskim instrumentima u Španjolskoj (na osnovi primljenih predstavki) §2015/2740(RSP)) (B8-0987/2015).

Glasovanje: točka 9.6 zapisnika od 8.10.2015..


6. Smrtna kazna (podneseni prijedlozi rezolucija)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000103/2015) koje je Vijeću postavila Elena Valenciano, u ime Odbora AFET: Smrtna kazna (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Rasprava je održana 6. listopada 2015 (točka 13 zapisnika od 6.10.2015.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi i Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o smrtnoj kazni 2015/2879(RSP) (B8-0998/2015);

—   Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić i Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o smrtnoj kazni (2015/2879(RSP)) (B8-0999/2015);

—   Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso i Lara Comi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o smrtnoj kazni 2015/2879(RSP) (B8-1001/2015);

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o smrtnoj kazni 2015/2879(RSP) (B8-1005/2015);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o smrtnoj kazni (2015/2879(RSP)) (B8-1006/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Fabio De Masi, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou i Sofia Sakorafa, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o smrtnoj kazni (2015/2879(RSP)) (B8-1007/2015);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Konstantinos Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Daniele Viotti i Boris Zala, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o smrtnoj kazni (2015/2879(RSP)) (B8-1008/2015).

Glasovanje: točka 9.7 zapisnika od 8.10.2015..


PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

Govorila je Inês Cristina Zuber koja se usprotivila novom postupku u vezi s pitanjima za usmeni odgovor (članak 130. Poslovnika) (predsjednica je odgovorila da je taj postupak rezultat odluke donesene na plenarnoj sjednici).

7. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


8. Stajališta Vijeća u prvom čitanju

Predsjednica je na osnovi članka 64. stavka 1. objavio da je od Vijeća dobio sljedeća stajališta, kao i razloge zbog kojih ih je usvojilo, te stajalište Komisije o:

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ (09173/3/2015 - C8-0281/2015 - 2013/0246(COD)) – 11257/1/2015 – COM(2015)0493)

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera u vezi s pristupom otvorenom internetu te o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama i Uredbe (EU) br. 531/2012 o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji (10788/2/2015 - C8-0294/2015 - 2013/0309(COD)) – 12279/2015 – COM(2015)0489)

upućeno nadležnom odboru: ITRE

Tromjesečni rok kojim Parlament raspolaže za usvajanje stajališta počinje teći sa sutrašnjim danom, 9. listopada 2015.


9. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


9.1. Srednjoafrička Republika (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 i B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-1000/2015

(koji zamjenjujeB8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015 i B8-1016/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Inese Vaidere, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica i Ivana Maletić, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Edouard Martin, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli, u ime Kluba zastupnika S&D;

—   Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch i Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR;

—   Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec i Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD.

Usvojen (P8_TA(2015)0342)

(Prijedlog rezolucije B8-1019/2015 se ne razmatra.)


9.2. Stanje u Tajlandu (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 i B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-1002/2015

(koji zamjenjujeB8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 i B8-1021/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica i Ivana Maletić, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Glenis Willmott, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli, u ime Kluba zastupnika S&D;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto i Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR;

—   Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis i Lola Sánchez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec i Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika EFDD.

Usvojen (P8_TA(2015)0343)


9.3. Masovno raseljavanje djece u Nigeriji kao posljedica napada Boko Harama (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 i B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-1003/2015

(koji zamjenjujeB8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 i B8-1031/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Kinga Gál, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica i Ivana Maletić, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano i Julie Ward, u ime Kluba zastupnika S&D;

—   Charles Tannock i Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR;

—   Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis i Petr Ježek, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric i Younous Omarjee u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Bronis Ropė i Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD.

Usvojen (P8_TA(2015)0344)


9.4. Slučaj Alija Muhameda Al-Nimra (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 i B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0997/2015

(koji zamjenjujeB8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 i B8-1032/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Dubravka Šuica i Ivana Maletić, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli, u ime Kluba zastupnika S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Ulrike Trebesius, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Bernd Lucke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Zdzisław Krasnodębski i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR;

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis i Petr Ježek, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou i Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD;

—   Aymeric Chauprade, u ime Kluba zastupnika ENF.

Usvojen (P8_TA(2015)0345)


9.5. Usluge platnog prometa na unutarnjem tržištu ***I (glasovanje)

Dopunsko izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama platnog prometa na unutarnjem tržištu i izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2013/36/EU i 2009/110/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMAN

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0346)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0346)


9.6. Zakonodavstvo o hipotekama i riskantni financijski instrumenti u EU-u: slučaj Španjolske (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8- 0987/2015 (2015/2740(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0347)


9.7. Smrtna kazna (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 i B8-1008/2015 (2015/2879(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0998/2015

(koji zamjenjujeB8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 i B8-1008/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok i Ramón Luis Valcárcel Siso, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia i Julie Ward, u ime Kluba zastupnika S&D;

—   Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Charles Tannock i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis i Takis Hadjigeorgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Maragall, Klaus Buchner, Ernest Urtasun i Jean Lambert u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi i Daniela Aiuto.

Usvojen (P8_TA(2015)0348)

(Prijedlog rezolucije B8-1005/2015 se ne razmatra.)


9.8. Lekcije naučene iz katastrofe uzrokovane crvenim blatom, pet godina nakon nesreće u Mađarskoj (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0989/2015 (2015/2879(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0349)


9.9. Obnova plana djelovanja EU-a za jednakost spolova i osnaživanje žena u razvoju (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0988/2015 (2015/2754(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0350)

Govorili su:

Linda McAvan predložila je usmeni amandman na stavak 2. koji je prihvaćen.


9.10. Jednake mogućnosti i jednako postupanje prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (glasovanje)

Izvješće o primjeni Direktive 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada [2014/2160(INI)] - Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova. Izvjestiteljica: Anna Záborská (A8-0213/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0351)

(Sjednica je nakratko prekinuta)


10. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće Antonio Tajani - A8-0266/2015

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Seán Kelly i Jiří Pospíšil

Zakonodavstvo o hipotekama i riskantni financijski instrumenti u EU-u: slučaj Španjolske (B8-0987/2015)

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins i Stanislav Polčák

Smrtna kazna (RC-B8-0998/2015)

Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Monica Macovei i Michaela Šojdrová

Lekcije naučene iz katastrofe uzrokovane crvenim blatom, pet godina nakon nesreće u Mađarskoj (B8-0989/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins i Zoltán Balczó

Obnova plana djelovanja EU-a za jednakost spolova i osnaživanje žena u razvoju (B8-0988/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Izvješće Anna Záborská - A8-0213/2015
Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jill Seymour i Seán Kelly


11. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


12. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti radi hitnih proračunskih mjera u okviru Europskog migracijskog programa (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

LIBE

- Preporuka za odluku Vijeća o pristupanju Hrvatske Konvenciji od 26. srpnja 1995., sastavljenoj na teemlju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, Protokolu od 27. rujna 1996., sastavljenom na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, uz Konvenciju o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, Protokolu od 29. studenog 1996., sastavljenom na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, o tumačenju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica putem odlučivanja Suda Europskih zajednica o prethodnim pitanjima i Drugom protokolu od 19. lipnja 1997., sastavljenom na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, uz Konvenciju o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

CONT

2) zastupnika, prijedlozi rezolucija (članak 133. Poslovnika)

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Janice Atkinson, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky Marcel de Graaff. Prijedlog rezolucije o diskriminaciji nezavisnih zastupnika u Europskom parlamentu (B8-0506/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o prijenosu europskih građanskih inicijativa (EGI) u zakonodavstvo i redefiniranju kriterijâ dopuštenosti (B8-0743/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

mišljenje :

PETI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zahtjevu za djelovanje Europske unije za potporu žrtvama lijeka talidomida (B8-0749/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o nezaposlenosti mladih (B8-0823/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o neizdvajanju nadzornih funkcija Komisije u području konkurentnosti i unutarnjeg tržišta (B8-0824/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o potrebi nadzora nad privatizacijom u Grčkoj (B8-0825/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

TRAN

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o jačanju i osiguravanju vanjskih granica EU-a s obzirom na to da bivša jugoslavenska republika Makedonija dopušta prolaz ilegalnim migrantima (B8-0826/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o potrebi prisjećanja profesora Haleda al Asada kojega je ISIS barbarski usmrtio (B8-0827/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o potrebi da se povećaju kvote u planu preraspodjele tražitelja azila (B8-0828/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o potrebi za jačanjem sigurnosti u vlakovima nakon napada u Thalysu (B8-0829/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o gospodarstvu Ujedinjene Kraljevine koje i dalje raste više od očekivanog izvan eura (B8-0830/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o padu dohotka Talijana za više od 3 % u posljednjih pet godina (B8-0831/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o prihvatu ilegalnih migranata i potrebi da i druge države članice EU-a preuzmu odgovornost jer je Italija na rubu izdržljivosti (B8-0867/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o nužnosti ukidanja Dublinske uredbe, koja se pokazala pravnom katastrofom (B8-0868/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o konačnom ukidanju anatocizma (B8-0869/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

IMCO

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o skrbi za starije osobe i njihovim pravima (B8-0870/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o nužnosti mjera Komisije za potporu izvoza EU-a koji je ugrožen zbog ruskog embarga i kineske krize (B8-0871/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o potpori za jedinstveni europski telefonski broj za nestale maloljetnike (B8-0877/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o sporazumu između EU-a i Vijetnama kojim se šteti talijanskoj proizvodnji riže (B8-0881/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o povećanju poreza u Italiji od 38,6 % u razdoblju od 2000. do 2014. (B8-0882/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o borbi protiv pojave nestalih maloljetnika u Italiji i Europi (B8-0883/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o potpori za proizvodnju maslinovog ulja u Italiji (B8-0884/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

INTA

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o smanjenju izdavanja stambenih kredita u Italiji za 72 % u razdoblju od 2011. do 2014. (B8-0885/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o potrebi da EU preispita svoje stajalište u odnosu prema Siriji (B8-0886/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o potrebi da se promiču radikalna rješenja za migracijsku krizu (B8-0887/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o stagnaciji potrošnje kućanstava u Italiji (B8-0888/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o nužnosti poduzimanja mjera kojima će se zajamčiti potrebna smanjenja cijene benzina (B8-0889/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o hitnom problemu imigracije: London namjerava preispitati odnose s EU-om zbog neodrživog pritiska (B8-0890/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o Višegradskoj skupini i odbijanju sustava kvota za raspodjelu ilegalnih imigranata – Italija u rješavanju izvanredne situacije prepuštena sama sebi (B8-0891/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o smrti malog Ajlana: sramotno lešinarstvo političara i medija (B8-0892/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

CULT

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o učinkovitijoj borbi protiv pada zaposlenosti u Italiji (B8-0893/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o Furlaniji-Julijskoj krajini, Lampedusi sjevera (B8-0894/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o nužnosti nadziranja balkanske rute i stvaranja sigurnih i nepropusnih vanjskih granica EU-a (B8-0895/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o sastanku na vrhu zemalja zapadnog Balkana: bez konkretnih rezultata u pogledu imigracije (B8-0896/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o borbi protiv terorizma u društvenim medijima (B8-0897/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ITRE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o epidemiji bliskoistočnog respiratornog sindroma (MERS) u Južnoj Koreji (B8-0898/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o djelotvornijoj borbi protiv stranih boraca (eng. foreign fighters) (B8-0899/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o primjeni gornje granice poreza na gorivo u državama članicama (B8-0900/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o potrebi za suzbijanjem iskorištavanja i socijalnog dampinga u sektoru cestovnog prijevoza (B8-0901/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

TRAN

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o učinkovitijoj politici uključenosti usmjerenoj na osobe mlađe od 30 godina (B8-0902/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

EMPL

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o paralelnom izvozu lijekova (B8-0903/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o isključenju mehanizma za rješavanje sporova između ulagača i države (B8-0904/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o potrebi uspostave centara za identifikaciju i razmještaj u sjevernoj Africi (B8-0905/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o uvođenju britanskog modela u Europi po kojem se o zahtjevima za azil odlučuje izravno u izbjegličkim kampovima UN-a (B8-0906/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o Ujedinjenoj Kraljevini: referendum o izlasku iz Europske unije (B8-0907/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o predviđanjima Europske središnje banke o padu BDP-a u europodručju (B8-0908/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

INTA

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o imigracijskoj krizi: uvjeti koje EU nameće Italiji nepravedni su i nezakoniti (B8-0909/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o izjavi UN-a prema kojoj je četiri milijuna sirijskih izbjeglica spremno krenuti prema Europi (B8-0910/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o projektu uspostave funkcije ministra financija europodručja (B8-0911/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o nestabilnosti financijskih tržišta i tromosti svjetske trgovine (B8-0912/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

ECON

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o klauzuli o izuzimanju: nedopuštenost najnovijeg prijedloga Komisije za raspodjelu izbjeglica (B8-0913/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o komunikacijskim troškovima Unije i financiranju skupina za strateško promišljanje (B8-0915/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o posljedicama pretjerane financijalizacije gospodarstva (B8-0916/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o posljedicama povećanja broja zahtjeva za azil (B8-0917/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o rješenjima Komisije za okončavanje poljoprivredne krize (B8-0918/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o posljedicama kineske krize (B8-0919/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o osnivanju nadzorne agencije za lokalne proizvode (B8-0922/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zaštiti svjetske kulturne baštine u Siriji i Iraku (B8-0923/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o borbi protiv krivotvorenja lijekova (B8-0924/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o potpori tiskarskom sektoru u Francuskoj (B8-0925/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o potpori sektoru tekstilne industrije (B8-0926/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

ITRE, REGI

- Dominique Bilde, Steeve Briois Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o borbi protiv raka prostate (B8-0927/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o digitalizaciji industrijske proizvodnje (B8-0928/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o provedbi zajedničke politike azila i međunarodne zaštite (B8-0929/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o utjecaju Jamstva za mlade na smanjenje nezaposlenosti mladih (B8-0930/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

CULT

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o Siriji i potrebi da Europa svojom vanjskom politikom pruža potporu vladi u Damasku (B8-0931/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o prisilnom vraćanju ilegalnih migranata (B8-0932/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o većoj transparentnosti u europskim institucijama (B8-0933/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

mišljenje :

JURI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o uvjetima uzgoja svinja i o intenzivnom uzgoju (B8-0934/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o potpori sektoru svinjogojstva u Francuskoj (B8-0935/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

EMPL, INTA

- Dominique Bilde Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o općoj zabrani uvoza trofeja slonova u Europu (B8-0936/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o centrima za razmještaj ilegalnih migranata u Italiji (B8-0937/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o zabrani agencijama za kreditni rejting da ocjenjuju kreditnu sposobnost država članica Europske unije (B8-0938/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o potpori sektoru uzgoja mirabela u Loreni (B8-0939/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o zabrani proširenja poljoprivrednog gospodarstva u Wintershouseu na 1200 mladih bikova (B8-0940/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o stvaranju fonda u cilju lakšeg pristupa obrazovanju za maloljetne migrante (B8-0941/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o potrebi da se Komisija angažira na poboljšanju kvalitete života starijih osoba (B8-0942/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Dominique Bilde Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o borbi protiv virtualnog vršnjačkog zlostavljanja na mobilnim telefonima (B8-0943/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

CULT, ITRE

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Prijedlog rezolucije usklađivanju zdravstvene zaštite u EU (B8-0944/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

EMPL

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Prijedlog rezolucije unaprijeđeniju zdravlja (B8-0948/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

EMPL

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o osnivanju agencije za praćenje i popisivanje europske arheološke baštine (B8-0949/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT


13. Predstavke

Sljedeće predstavke, unesene u registar u skladu s člankom 215. stavkom 6. Poslovnika niže navedenih datuma, upućene su nadležnom odboru:

6. listopada 2015

(*) Ime je povjerljivi podatak

(*) (br. 0881/2015); (*) (br. 0882/2015); (*) (br. 0883/2015); (*) (br. 0884/2015); Ciro De Sio (br. 0885/2015); (*) (br. 0886/2015); (*) (br. 0887/2015); Ulla Tiainen (br. 0888/2015); (*) (br. 0889/2015); Manfred Becker (br. 0890/2015); (*) (br. 0891/2015); Jarl Christer de Lange (br. 0892/2015); (*) (br. 0893/2015); Jens Genzer (br. 0894/2015); (*) (br. 0895/2015); Flora Hansen (br. 0896/2015); (*) (br. 0897/2015); (*) (br. 0898/2015); (*) (br. 0899/2015); (*) (br. 0900/2015); Francesco Barnaba (br. 0901/2015); (*) (br. 0902/2015); (*) (br. 0903/2015); (*) (br. 0904/2015); (*) (br. 0905/2015); (*) (br. 0906/2015); (*) (br. 0907/2015); Fabian Knipper (br. 0908/2015); Jan-Erik Hansen (br. 0909/2015); (*) (br. 0910/2015); Justin Shard (br. 0911/2015); (*) (br. 0912/2015); (*) (br. 0913/2015); Philipp Schmagold (br. 0914/2015); José Ortega Ortega (br. 0915/2015); (*) (br. 0916/2015); (*) (br. 0917/2015); (*) (br. 0918/2015); (*) (br. 0919/2015); (*) (br. 0920/2015); (*) (br. 0921/2015); (*) (br. 0922/2015); (*) (br. 0923/2015); (*) (br. 0924/2015); (*) (br. 0925/2015); (*) (br. 0926/2015); Ilhan Kyuchyuk (br. 0927/2015); (*) (br. 0928/2015); (*) (br. 0929/2015); Joseph-Christos Kondylakis (br. 0930/2015); (*) (br. 0931/2015); (*) (br. 0932/2015); María Isabel Montegriffo (br. 0933/2015); (*) (br. 0934/2015); (*) (br. 0935/2015); (*) (br. 0936/2015); (*) (br. 0937/2015); (*) (br. 0938/2015); Jennifer Marklew (br. 0939/2015); (*) (br. 0940/2015); Evangelos Tsiompanidis (br. 0941/2015); (*) (br. 0942/2015); (*) (br. 0943/2015); (*) (br. 0944/2015); (*) (br. 0945/2015); (*) (br. 0946/2015); Jens Genzer (br. 0947/2015); (*) (br. 0948/2015); (*) (br. 0949/2015); (*) (br. 0950/2015); (*) (br. 0951/2015); (*) (br. 0952/2015); (*) (br. 0953/2015); Meenakshi Fernandes (br. 0954/2015); (*) (br. 0955/2015); (*) (br. 0956/2015); (*) (br. 0957/2015); (*) (br. 0958/2015); (*) (br. 0959/2015); (*) (br. 0960/2015).


14. Odluke o određenim dokumentima

Izmjena upućivanja na odbore

Odbor INTA

- Transparentnost, pouzdanost i integritet institucija EU-a (2015/2041(INI))
upućeno nadležnom odboru: AFCO
mišljenje: ENVI, JURI, CONT, LIBE, INTA

Odbor LIBE

- Primjerenost potrošačkog zakonodavnog okvira za digitalni prostor (2015/2148(INI))
upućeno nadležnom odboru: IMCO
mišljenje: CULT, ITRE, LIBE, JURI

Odbor TRAN

- Preporuke Europskoj komisiji o pregovorima o Sporazumu o trgovini uslugama (TiSA) (2015/2233(INI))
upućeno nadležnom odboru: INTA
mišljenje: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

Odbor IMCO

- Pravila građanskog prava o robotici (2015/2103(INL))
upućeno nadležnom odboru: JURI
mišljenje: EMPL, ITRE, IMCO


15. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice i zapisnik s jučerašnje dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


16. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeća dnevna sjednica održat će se 14. listopada 2015.


17. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 13:30 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Konečná, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Mosca, Patriciello, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Iuliu, Woolfe, Żółtek

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti