Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. októbra 2015 - Brusel

3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

István Ujhelyi bol prítomný na rokovaniach 13. novembra 2014 a 30. apríla 2015, ale jeho meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

István Ujhelyi oznámil, že bol prítomný na rokovaniach 18. decembra 2014, 9. júna 2015 a 11. júna 2015, ale jeho meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia