Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 octombrie 2015 - Bruxelles

6. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu Președintele Consiliului, a semnat următorul act, adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia (00050/2015/LEX - C8-0298/2015 - 2015/0160(COD))

Aviz juridic - Politica de confidențialitate