Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. október 14., Szerda - Brüsszel

7. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az értékpapírosítás közös szabályainak meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás európai keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

ITRE, JURI, IMCO

- Javaslat a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

- 7. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2015. évi általános költségvetéshez: A menekültügyi válság kezelése: azonnali költségvetési intézkedések az európai migrációs stratégia keretében (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az Eurojust és Montenegró közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, JURI

- Javaslat az Eurojust és Ukrajna közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, JURI

- Javaslat a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal és az Eurojust közötti egyetértési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatójának kinevezése (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))

utalva

illetékes :

BUDG, ECON

- Az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatóhelyettesének kinevezése (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))

utalva

illetékes :

BUDG, ECON

- A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 2013. évi mentesítés nyomon követéséről (összefoglaló) (COM(2015)0505 - C8-0307/2015 - 2015/2154(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- A DEC 1/2015. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (N8-0071/2015 - C8-0301/2015 - 2015/2261(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Az INF 4/2015. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (N8-0072/2015 - C8-0302/2015 - 2015/2262(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 30/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0075/2015 - C8-0306/2015 - 2015/2263(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok, jelentések

- ***I Jelentés az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

- Jelentés a Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodásról (2015/2112(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó 6/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, saját források, a külső fellépésekre képzett uniós vagyonkezelői alapok, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

- * Jelentés a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről szóló 2008/633/IB határozat alkalmazása időpontjának meghatározásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 7/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, A menekültügyi válság kezelése: azonnali költségvetési intézkedések az európai migrációs stratégia keretében (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

- Jelentés a Rugalmassági Eszköznek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 12. pontjával összhangban az európai migrációs stratégia keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

- Jelentés a Kovács Béla mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2014/2044(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

- *** Jelentés az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatójának kinevezésére vonatkozó javaslatról (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)) - BUDG bizottság - ECON bizottság - Előadó: Jean Arthuis és Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

- *** Jelentés az Európai Stratégiai Beruházási Alap helyettes ügyvezető igazgatójának kinevezésére vonatkozó javaslatról (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)) - BUDG bizottság - ECON bizottság - Előadó: Jean Arthuis és Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

3) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány Vlagyimir Putyin támogatásáról, aki szeptember 30-án elnökként fogja vezetni az ENSZ Biztonsági Tanácsának az iraki és szíriai terrorizmus elleni küzdelemről szóló ülését (B8-0950/2015)

utalva

illetékes :

AFET

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Oroszországra kirótt szankciók megszüntetéséről (B8-0951/2015)

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

INTA

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai bevándorláspolitikáról, amelyről az olaszok 89%-a úgy gondolja, hogy kudarcot vallott (B8-0952/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány az olaszországi béreknek az OECD által mért, az utóbbi időben bekövetkezett csökkenéséről (B8-0953/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Volkswagen-botrányról, és a bizottsági vizsgálat szükségességéről (B8-0954/2015)

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ENVI, ITRE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány a vállalkozásokra Olaszországban kivetett rekordszintű adókról (B8-0955/2015)

utalva

illetékes :

ECON

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a fenntartható mobilitást érintő nemzeti stratégiai keretek összehangolásának szükségességéről (B8-0956/2015)

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezésről és a hatékony K+F szükségességéről (B8-0957/2015)

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI

- Dubravka Šuica és Patricija Šulin. Állásfoglalásra irányuló indítvány az épületek energetikai tanúsítványának költségéről (B8-0958/2015)

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI

- Dubravka Šuica és Patricija Šulin. Állásfoglalásra irányuló indítvány a korrupció elleni küzdelem területére vonatkozó büntető jogszabályokról (B8-0959/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat