Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2015 - Brussell

7. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli komuni dwar it-titolizzazzjoni u li joħloq qafas Ewropew għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata u li jemenda d-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE, 2011/61/UE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

ITRE, JURI, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u għad-ditti ta' investiment (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

JURI

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7 għall-baġit ġenerali għall-2015: Ġestjoni tal-kriżi tar-refuġjati: miżuri baġitarji immedjati skont l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn l-Eurojust u l-Montenegro (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET, JURI

- Proposta għal deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn l-Eurojust u l-Ukrajna (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET, JURI

- Proposta għal deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Memorandum ta' Qbil bejn l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern u l-Eurojust (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))

irriferut

responsabbli:

JURI

opinjoni:

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Ħatra tad-Direttur Amministrattiv tal-FEIS (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))

irriferut

responsabbli:

BUDG, ECON

- Ħatra tal-Viċi Direttur Amministrattiv tal-FEIS (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))

irriferut

responsabbli:

BUDG, ECON

- Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar is-segwitu tal-kwittanza għas-sena finanzjarja 2013 (Sommarju) (COM(2015)0505 - C8-0307/2015 - 2015/2154(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 1/2015 - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (N8-0071/2015 - C8-0301/2015 - 2015/2261(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 4/2015 - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (N8-0072/2015 - C8-0302/2015 - 2015/2262(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 30/2015 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0075/2015 - C8-0306/2015 - 2015/2263(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

2) mill-kumitati parlamentari, rapporti

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

- Rapport "Lejn ftehim internazzjonali ġdid dwar il-klima f'Pariġi" (2015/2112(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2015 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Riżorsi proprji, Fondi fiduċjarji tal-Unjoni għall-Azzjoni Esterna, Uffiċċju tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjoni Elettronika (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi d-data tal-effettività tad-Deċiżjoni 2008/633/ĠAI li tikkonċerna aċċess għall-konsultazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) minn awtoritajiet maħtura ta' Stati Membri u mill-Europol għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-kxif u tal-investigazzjoni ta' reati terroristiċi u ta' reati kriminali serji oħra (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7/2015 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Il-ġestjoni tal-kriżi tar-refuġjati: miżuri baġitarji immedjati skont l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà għal miżuri baġitarji immedjati taħt l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni, b'konformità mal-punt 12 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Béla Kovács (2014/2044(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

- *** Rapport dwar il-proposta għall-ħatra tad-Direttur Amministrattiv tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)) - Kumitat BUDG - Kumitat ECON - Rapporteurs: Jean Arthuis u Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

- *** Rapport dwar il-proposta għall-ħatra tal-Viċi Direttur Amministrattiv tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)) - Kumitat BUDG - Kumitat ECON - Rapporteurs: Jean Arthuis u Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

3) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sostenn għal Vladimir Putin, li fit-30 ta' Settembru se jippresiedi l-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu fl-Iraq u fis-Sirja (B8-0950/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-nuqqas ta’ impożizzjoni ta' sanzjonijiet fuq ir-Russja (B8-0951/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

opinjoni:

INTA

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-politika Ewropea fil-qasam tal-immigrazzjoni, meqjusa bħala falliment mid-89% tat-Taljani (B8-0952/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tnaqqis li ssokta tal-pagi fl-Italja u li ġie rreġistrat mill-OSCE (B8-0953/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iskandlu tal-Volkswagen: il-bżonn ta' inkjesta mill-Kummissjoni Ewropea (B8-0954/2015)

irriferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ENVI, ITRE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-taxxa rekord għall-impriżi fl-Italja (B8-0955/2015)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħtieġa ta' koordinazzjoni tal-oqfsa ta' politika strateġiċi nazzjonali fil-qasam tal-mobilità sostenibbli (B8-0956/2015)

irriferut

responsabbli:

TRAN

opinjoni:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi u l-ħtieġa ta' riċerka u żvilupp effikaċi (B8-0957/2015)

irriferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

ENVI

- Dubravka Šuica u Patricija Šulin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kost taċ-ċertifikati tar-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija (B8-0958/2015)

irriferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

ENVI

- Dubravka Šuica u Patricija Šulin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-leġiżlazzjoni kriminali fil-qasam tal-prosekuzzjoni tal-korruzzjoni (B8-0959/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

Avviż legali - Politika tal-privatezza